Novogodišnji intervju Semihe Borovac, koordinatorice za reformu javne uprave BiH

30/12/2011

1. Šta je primarna zadaća Ureda za reformu javne uprave BiH?  – Reforma javne uprave (RJU) je obaveza i politički uslov Evropskog parlamenta. Ured je formiran da koordinira proces reforme javne uprave istovremeno i u istom stepenu na državnom, entitetskim nivoima i u Distriktu Brčko, a institucije su te koje provode tu reformu. To znači […]

“INFO” Vijeća ministara BiH – osmi broj

29/12/2011

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, odnosno njegova služba za informiranje/informisanje objavila je novi broj biltena "INFO" Vijeća ministara BiH. Ovaj decembarski broj, kao i prethodni brojevi, pripremljeni su u saradnji sa glasnogovornicima/službenicima za odnose s javnošću ministarstava Vijeća ministara BiH.    Bilten donosi aktuelnosti i najzanimljivije informacije o aktivnostima Vijeća ministara BiH i ministarstava. Takođe, […]

Sastanak NT za javne finansije

23/12/2011

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Javne finansije, sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 30.11.2011. godine; 2. Razmatranje prvog periodičnog izvještaja za projekt BMIS; 3. Usvajanje projektnog prijedloga za projekt "Javno privatno partnerstvo"; 4. Razno.   biti će održan […]

Sastanak Implementacionog tima za BMIS

23/12/2011

Sastanak implementacionog tima za projekt BMIS (Budget Management Information System – informacijski sistem za upravljanje budžetom), sa predloženim sljedećim dnevnim redom: 1. Usvajanje zapisnika sa prethodnog sastanka Implementacionog tima održanog 30.11.2011. godine; 2. Razmatranje prvog periodičnog izvještaja za projekt BMIS; 3. Razno. biti će održan u petak, 23.12.2011. godine, u Banja Luci, u prostorijama Vlade […]

Najavljena borba protiv korupcije u državnoj službi u 2012.

23/12/2011

FENA: Realizacija projekta čiji je cilj izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u državnoj službi bit će jedan od prioriteta Ureda državnog koordinatora za reformu javne uprave u narednoj godini. Ovo je u razgovoru za Fenu najavila državna koordinatorica za reformu javne urpave Semiha Borovac, odgovarajući na pitanja o tome šta je urađeno u reformi […]

Javna uprava u BiH: Administracija kaska za Evropom

19/12/2011

OSLOBOĐENJE: U posljednjem izvještaju o napretku BiH, Evropska komisija je, uz ostalo, zaključila i da je nezadovoljavajući tempo reforme javne uprave. S takvom se ocjenom slaže i Semiha Borovac, direktorica Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH. – Uprava u BiH još nije ispunila prve reformske ciljeve, a to je puna provedba Strategije reforme javne […]

Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika

12/12/2011

Dokument “Priručnik o ocjenjivanju državnih službenika i namještenika – Vodič za uspješno upravljanje učinkom u strukturama državne službe u BiH”, samo je jedan od izlaznih rezultata projekta “Razvoj sistema za upravljanje učinkom u strukturama državne službe u Bosni i Hercegovini“, koji je implementirao konzorcij kompanija "Djikic Consulting Services" d.o.o. Sarajevo i "Đikić" d.o.o. Sarajevo, a […]

U RS od 1. januara u primjeni elektronski potpis

09/12/2011

Agencija za informaciono društvo Republike Srpske /RS/ prvog januara naredne godine počeće da sklapa ugovore sa ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama o uvođenju elektronskog potpisa kao zamjene za svojeručni potpis i pečat. Na taj način upravni i drugi poslovi u hijerarhiji izvršne vlasti, obavljaće se elektronskim putem, odnosno biće omogućeno da elektronski dokument dobije pravnu […]

Sjednica UO Fonda za RJU

08/12/2011

Dvadeset treća sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave biće održana u četvrtak, 08.12.2011. godine sa početkom u 11:00 sati  u u zgradi Vijećnice, Bulevar mira 1, Brčko. Prijedlog dnevnog reda sjednice: 1.    Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održane 21.10.2011. godine; 2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu […]

Članovi UO Fonda za RJU podržali projekat borbe protiv korupcije

08/12/2011

Članovi UO Fonda za reformu javne uprave u BiH na danas održanoj sjednici u Brčko distriktu BiH podržali su projekat "Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH". Semiha Borovac, državna koordinatorica za reformu javne uprave istakla je da će, pored ispunjavanja mjera iz Strategije RJU i novog Revidiranog Akcionog plana […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts