Agencija za informaciono društvo Republike Srpske /RS/ prvog januara naredne godine počeće da sklapa ugovore sa ministarstvima, upravama i upravnim organizacijama o uvođenju elektronskog potpisa kao zamjene za svojeručni potpis i pečat.

Na taj način upravni i drugi poslovi u hijerarhiji izvršne vlasti, obavljaće se elektronskim putem, odnosno biće omogućeno da elektronski dokument dobije pravnu snagu, bilo da je riječ o elektronskoj pošti ili dokumentu proizašlom iz računarskog programa za obradu teksta.

Na održanoj prezentaciji elektronskog potpisa predsjednik Vlade RS Aleksandar Džombić istakao je da će korist od upotrebe elektronskog potpisa biti vidljivi i građanima, odnosno svim fizičkim i pravnim licima.

“Današnji dan još je jedan dokaz da je Vlada RS blagovremeno prepoznala značaj upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija bez kojih bi poslovne i druge aktivnosti u 21. vijeku bile nezamislive”, istakao je Džombić.

On je rekao da  informatizacija cjelokupnog društva zavisi od poslovnih subjekata koji bi bili spremni da investiraju u tehnologiju elektronskog potpisa kojim bi se koristila i druga pravna i fizička lica, te pozvao sve potencijalne investitore da se, shodno Zakonu o elektronskom potpisu RS, obrate Ministarstvu nauke i tehnologije i potraže informacije u vezi sa obavljanjem ovih djelatnosti.

Ministar nauke i tehnologije RS Jasmin Komić rekao je da je uvođenje elektronskog potpisa u republičke organe uprave predviđeno Zakonom o elektronskom potpisu RS, a da su za dvije godine nabavljeni softverska i hardverska infrastruktura za taj posao, za šta je iz Razvojnog programa RS obezbijeđeno 500.000 KM.

“Uvođenjem elektronskog potpisa omogućiće se nesmetan i bezbjedan protok elektronskih dokumenata i dalji razvoj elektronskih usluga koje će upravni organi koristiti u međusobnoj komunikaciji, sa poslovnim okruženjem i sa građanima, a na taj način pospješiće se i elektronsko poslovanje, jer elektronski potpis nedvosmisleno identifikuje potpisnika dokumenta”, rekao je Komić.

On je naglasio da bi uvođenje elektronskog potpisa u skoroj budućnosti trebalo rezultirati potpunom eliminaciji papirne forme u upravnim i drugim poslovima.

Direktor Agencije za informaciono fruštvo RS Srđan Rajčević rekao je da je elektronski potpis daleko sigurniji i bezbjedniji od svojeručnog potpisa i papirne forme.

On je naglasio da je Agencija za informaciono društvo potpuno kadrovski i tehnički opremljena da posredstvom sertifikacionog tijela krene sa uvođenjem elektronskog potpisa u republičkim organima uprave.

Strategija razvoja “E vlade” u RS usvojena je prije tri godine, a pilot projekat uvođenja elektronskog potpisa predstavljen je 2008. godine kada je tadašnji premijer RS Milorad Dodik stavio prvi elektronski potpis na jedan upravni akt.

Uvođenje elektronskog potpisa jedan je od zahtjeva EU u čijim je članicama elektronski potpis u značajnoj primjeni. (Srna)