Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta “Javno privatno partnerstvo”

26/11/2014

  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM (BROJ 423-2-2-11-46/14) Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba: Tila Arnaut Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/Grad: Sarajevo – Centar IDB/JIB: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta: parco.office@parco.gov.ba Internet adresa: www.parco.gov.ba I.2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva […]

Budžeti: Kako ojačati državnu kasu?

20/11/2014

Budžetska sredstva u Bosni i Hercegovini jedan su od najvažnijih faktora političke i ekonomske stabilnosti zemlje. Od kvalitetnog planiranja, izvršenja i punjenja budžeta direktno i indirektno ovisi većina usluga kakve su zdravstvo, sigurnost, obrazovanje, penzije i plaće za uposlene u administraciji. No, trenutno stanje javnih finansija direktno je pogođeno ekonomskom situacijom u zemlji, a usljed […]

Koordinatorica Borovac na konferenciji povodom međunarodnog Dana ženskog poduzetništva

19/11/2014

U Bosni i Hercegovini je danas prvi put obilježen međunarodni Dan ženskog poduzetništva (Women's Entrepreneurship Day-WED) sa sloganom "Dan inspiracije za buduće poduzetnice". Asocijacija poslovnih žena "ONE" iz BiH tim povodom su u Sarajevu organizovale konferenciju na kojoj je učešće uzelo nekoliko desetaka žena iz cijele BiH i iznijelo svoje inicijative za jačanje položaja žene […]

Konferencija o RJU BiH u Briselu: Napravljeni spori, ali značajni pomaci

12/11/2014

Koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac prisustvovala je ministarskoj konferenciji „Jačanje uloge reforme javne uprave u procesu proširenja“, koja je održana u Briselu 12. Novembra 2014. godine. Tim povodom, koordinatorica Borovac govorila je o iskustvima na polju reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Na početku izlaganja, ona je istakla kako je proces reforme […]

Govor koordinatorice Semihe Borovac na ministarskoj konferenciji u Briselu o jačanju uloge RJU

12/11/2014

Vaše ekselencije, dame i gospodo, poštovane kolege, Na početku, želim vam zahvaliti za priliku da govorim o Bosni i Hercegovini i njenom iskustvu u procesu reforme javne uprave, koja je pokrenuta prije više od desetljeća. Iako prema ocjenama Evropske komisije, još nije dostigla željeni stepen učinkovitosti, efikasnosti, odgovornosti i transparentnosti upravnog aparata, Bosna i Hercegovina, […]

ADS BiH: Obuka službenika za odnose s javnošću

11/11/2014

Agencija za državnu sluzbu BiH organizuje obuku o temi „Korištenje interneta i društvenih mreža u odnosima s javnošću institucija BiH“, koja će biti održana 2. decembra 2014. godine u Sarajevu. Obuka je namijenjena službenicima za odnose s javnošću iz institucija BiH, ministarstava i agencija, rukovodiocima i svima koji nastupaju i istupaju u ime institucija. Cilj […]

Sastanak NT Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

10/11/2014

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa u okviru reformske oblasti Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika bit će održan u ponedjeljak 10. Novembra u prostorijama Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH, s početkom u 12 sati. Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa […]

Sjednica UO FRJU

07/11/2014

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u petak, 07.11.2014. godine, s početkom u 12 sati, u zgradi Vlade Federacije BiH, Alipašina 41, Sarajevo (mala sala 36/1). Predloženi dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 41. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 05.09.2014. godine 2.    Kvartalni izvještaj Fonda za […]

Usvojen projekat „Javno-privatno partnerstvo“

07/11/2014

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave u BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu usvojili su projektni prijedlog, projektni zadatak i tendersku dokumentaciju za projekat „Javno – privatno partnerstvo". Projekat je iniciran u oblasti Javne finansije i zasnovan je na realizaciji ciljeva Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH, a […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH”

03/11/2014

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI SA MEĐUNARODNOM OBJAVOM (BROJ 423-2-2-11-44/14)   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN   I.1. Podaci o ugovornom organu   Naziv: Ured/Kancelarija koordinatora za reformu javne uprav     Kontakt osoba: Mirnesa Mašić Adresa: Vrazova 9   Poštanski broj: 71000   Općina/Grad: Sarajevo – Centar   IDB/JIB: 4200334950020   Telefon: 033565760   Faks: 033565761   Elektronska […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts