Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u petak, 07.11.2014. godine, s početkom u 12 sati, u zgradi Vlade Federacije BiH, Alipašina 41, Sarajevo (mala sala 36/1).

Predloženi dnevni red:

1.    Verifikacija Zapisnika s 41. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 05.09.2014. godine

2.    Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave za period 01.07.-30.09.2014. godine s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Kvartalni izvještaj Fonda

3.    Projektni prijedlog „Javno privatno partnerstvo“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na projektni prijedlog

4.    Projektni zadatak „Javno privatno partnerstvo“ s prijedlogom Odluke o prihvatanju projektnog zadatka

5.    Tenderska dokumentacija za ugovor o nabavci usluga za projekat „Javno privatno partnerstvo“ s prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na tendersku dokumentaciju

6.    Informacija o odlukama donesenim u proceduri pisanog usaglašavanja u periodu između dvije sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave

7.    Razno.