Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у петак, 07.11.2014. године, с почетком у 12 сати, у згради Владе Федерације БиХ, Алипашина 41, Сарајево (мала сала 36/1).

Предложени дневни ред:

1.    Верификација Записника с 41. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 05.09.2014. године

2.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.07.-30.09.2014. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда

3.    Пројектни приједлог „Јавно приватно партнерство“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на пројектни приједлог

4.    Пројектни задатак „Јавно приватно партнерство“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка

5.    Тендерска документација за уговор о набавци услуга за пројекат „Јавно приватно партнерство“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

6.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе

7.    Разно.