Agencija za državnu sluzbu BiH organizuje obuku o temi „Korištenje interneta i društvenih mreža u odnosima s javnošću institucija BiH“, koja će biti održana 2. decembra 2014. godine u Sarajevu. Obuka je namijenjena službenicima za odnose s javnošću iz institucija BiH, ministarstava i agencija, rukovodiocima i svima koji nastupaju i istupaju u ime institucija. Cilj obuke je upoznavanje službenika sa osnovama komunikacije u ime institucije na društvenim mrežama i internetu uopšte (privatno i javno/institucionalno) te predstavljanje prednosti i rizika u komunikaciji na internetu.

Obuka  doprinosi realizaciji  jedne od aktivnosti predviđenih Revidiranim akcionom planom 1 Strategije reforme javne uprave u oblasti Institucionalna komunikacija, uz aktuelnu tematiku u segmentu odnosa s javnošću i komunikacije u javnoj upravi.

Prijave se primaju u periodu 10.11.2014. – 26.11.2014. posredstvom TSM sistema Agencije za državnu službu BiH. Više informacija, kao i online prijavu moguće je ostvariti na web stranici Agencije za državnu službu BiH.