Održana sjednica NT za Upravne postupke i upravne usluge

30/10/2013

Sjednica Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge održana je 25.10.2013. godine u Banja Luci. Sjednici su pored članova/zamjenika NT prisustvovali i entitetski koordinatori, te predstavnice Ministarsva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS i predstavnica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH. Glavna tema sastanka bila je dogovor  u vezi konačnog teksta […]

Održana sjednica Upravnog odbora Fonda za RJU

28/10/2013

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave održana je 24. 10. 2013. godine u Banjoj Luci. Na sjednici je usvojen  treći Kvartalni izvještaj Fonda za reformu javne uprave  za 2013. godinu koji  predstavlja pregled aktivnosti Fonda u periodu 1. juli – 30. septembar 2013.godine, te daje uvid u sadašnje stanje i faze u kojim […]

Sjednica NT za oblast Upravni postupci i upravne usluge

25/10/2013

Sastanak Nadzornog tima reformsku oblast Upravni postupci i upravne usluge bit će održan u Banja Luci, zgrada Vlade RS, Trg Republike Srpske 1, sa početkom u 11:00 sati. Predloženi dnevni red: 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Nadzomog tima održane 07.06.2013. godine, 2. Dogovor u vezi konačnog teksta projektne dokumentacije za projekat ,,Uspostavljanje i/ili jačanje […]

Sjednica Upravnog odbora Fonda za RJU

24/10/2013

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u četvrtak, 24.10.2013. godine s početkom u 12 sati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske (sprat 10, sala za sastanke), Trg Republike Srpske 1, Banja Luka. Dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 35. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 19.07.2013. godine; […]

Sastanak NT za Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

21/10/2013

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u ponedeljak  21.10.2013. godine u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Trg RS 1, sa početkom u 12:00 sati. Predlaženi dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 30.05.2013 god. u Uredu za zakonodavstvo […]

Podrška projektu “Rodno odgovorno budžetiranje”

21/10/2013

Članovi nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije na sjednici održanoj u četvrtak (17.10. 2013.g.) u Sarajevu razmatrali su i usvojili projektni prijedlog i projektni zadatak „Rodno odgovorno budžetiranje”. Svrha ovog projekta je efikasna podrška planiranju i upravljanju budžeta u segmentu rodno odgovornog budžetiranja kao sastavnog dijela procesa pripreme budžeta i vođenje modernog i transparentnog […]

Sastanak PAR koordinatora

17/10/2013

Sastanak koordinatora za reformu javne uprave bit će održan u četvrtak,  17.10.2013. godine sa početkom u 12 sati u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Dnevni red sastanka: 1.    Prezentacija i diskusija o Procedurama upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave – unapređenje postojećih Procedura; 2.    Dogovor oko aktivnosti koje proističu […]

Sastanak NT za oblast Javne finansije

17/10/2013

Sastanak članova Nadzornog tima za za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u četvrtak, 17.10.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Ministarstva finansija i trezora BiH, Trg BiH 1, sala 1719, 17 sprat, sa početkom u 11 sati. Dnevni red sastanka: 1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog […]

Održan sastanak PAR koordinatora

17/10/2013

Prijedlog unaprijeđenja postojećih Procedura upravljanja finansijama Fonda za reformu javne uprave bila je jedna od tema današnjeg sastanka koji je državna koordinatorica za reformu javne uprave Semiha Borovac imala sa koordinatoricama za RJU iz Federacije BiH i Republike Srpske Mirsadom Jahić i Stojankom Ćulibrk, koordinatorom za RJU iz Brčko distrikta BiH Nenadom Kojićem i Mariom […]

Iz izvještaja EK: Proces reforme javne uprave nema potrebnu političku podršku

16/10/2013

Za BiH se kaže da je ostvarila veoma ograničeni napredak, dok Crna Gora nastavlja da u dovoljnoj meri ispunjava političke kriterijume. Primena presude u slučaju "Sejdić-Finci" ostaje ključna za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (S S P) BiH- Evropska unija, ocenila je Evropska komisija. U danas objavljenom godišnjem izveštaju o napretku BiH […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts