Članovi nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije na sjednici održanoj u četvrtak (17.10. 2013.g.) u Sarajevu razmatrali su i usvojili projektni prijedlog i projektni zadatak „Rodno odgovorno budžetiranje”.

Svrha ovog projekta je efikasna podrška planiranju i upravljanju budžeta u segmentu rodno odgovornog budžetiranja kao sastavnog dijela procesa pripreme budžeta i vođenje modernog i transparentnog sistema upravljanja javnim finansijama primjenom informacionih tehnologija.

Realizacija projekta omogućila bi budžetskim korisnicima upravnih nivoa vlasti BiH da, u procesu planiranja, putem uspostavljenih BMIS konekcija, efikasno komuniciraju sa nadležnim ministarstvima finansija koja će odobravati prijedlog rodno odgovorne raspodjele budžeta zajedno sa ostalim segmentima budžeta. Ovim bi se i ministarstvima finansija upravnih nivoa vlasti BiH omogućila efikasna analiza i izvještavanje segmenta budžeta koji se odnosi na rodno odgovorno budžetiranje zajedno sa svim ostalim segmetima budžetiranja koji su potrebni za efikasno i sveobuhvatno upravljanje budžetima.

Konačan cilj projekta je podrška reformi javne uprave u BiH u segmentu izgradnje profesionalne i djelotvorne državne uprave, kroz povećanje primjene informacionih tehnologija i uspostavljanja modernog i transparentnog sistema upravljanja javnim finansijama.

Na sastanku je, između ostalog, bilo riječi o projektu Javno-privatno partnerstvo te o saradnji Nadzornog tima sa twinning projektom „Jačanje procesa nacionalnog planiranja u BiH“.

Sastanku su prisustvovali članovi NT-a sa svih upravnih nivoa kao i predstavnici twining projekta „Jačanje procesa nacionalnog planiranja u BiH“, gdin. Josef Poeschl, vođa twining projekta, te  eksperti gđa Katja Lautar i gđa Mojca Voljc iz Ministarstva finansija Republike Slovenije.