Чланови надзорног тима за реформску област Јавне финансије на сједници одржаној у четвртак (17.10. 2013.г.) у Сарајеву разматрали су и усвојили пројектни приједлог и пројектни задатак „Родно одговорно буџетирање”.

Сврха овог пројекта је ефикасна подршка планирању и управљању буџета у сегменту родно одговорног буџетирања као саставног дијела процеса припреме буџета и вођење модерног и транспарентног система управљања јавним финансијама примјеном информационих технологија.

Реализација пројекта омогућила би буџетским корисницима управних нивоа власти БиХ да, у процесу планирања, путем успостављених БМИС конекција, ефикасно комуницирају са надлежним министарствима финансија која ће одобравати приједлог родно одговорне расподјеле буџета заједно са осталим сегментима буџета.

Овим би се и министарствима финансија управних нивоа власти БиХ омогућила ефикасна анализа и извјештавање сегмента буџета који се односи на родно одговорно буџетирање заједно са свим осталим сегметима буџетирања који су потребни за ефикасно и свеобухватно управљање буџетима.Коначан циљ пројекта је подршка реформи јавне управе у БиХ у сегменту изградње професионалне и дјелотворне државне управе, кроз повећање примјене информационих технологија и успостављања модерног и транспарентног система управљања јавним финансијама.

На састанку је, између осталог, било ријечи о пројекту Јавно-приватно партнерство те о сарадњи Надзорног тима са тwиннинг пројектом „Јачање процеса националног планирања у БиХ“.

Састанку су присуствовали чланови НТ-а са свих управних нивоа као и представници тwининг пројекта „Јачање процеса националног планирања у БиХ“, гдин. Јосеф Поесцхл, вођа тwининг пројекта, те  експерти гђа Катја Лаутар и гђа Мојца Вољц из Министарства финансија Републике Словеније.