Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u ponedeljak  21.10.2013. godine u prostorijama Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Vlade Republike Srpske, Trg RS 1, sa početkom u 12:00 sati.

Predlaženi dnevni red:

1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 30.05.2013 god. u Uredu za zakonodavstvo VM BiH),

2.    Analiza stanja  u reformskoj oblasti i provedba mjera iz RAP1 u prvoj polovini 2013. godine,

3.    Razvoj novih projekata  u reformskoj oblasti SPKIP,

4.    Razno.