Састанак Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа биће одржан у понедељак,  21.10.2013. године у просторијама Републичког секретаријата за законодавство Владе Републике Српске, Трг РС 1, са почетком у 12:00 часова.

Предлажени дневни ред:

1.    Усвајање Записника са претходног састанка Надзорног тима (одржаног 30.05.2013 год. у Канцеларији за законодавство СМ БиХ),

2.    Анализа стања  у реформској области и имплементација мјера из РАП1 у првој половини 2013. године,

3.    Развој нових пројеката  у реформској области СПКИП,

4.    Разно.