Sjednica Nadzornog tima za oblast Upravni postupci i upravne usluge održana je 25.10.2013. godine u Banja Luci.

Sjednici su pored članova/zamjenika NT prisustvovali i entitetski koordinatori, te predstavnice Ministarsva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS i predstavnica Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Glavna tema sastanka bila je dogovor  u vezi konačnog teksta projektne dokumentacije za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje kapaciteta institucije/a za kontrolu propisa i uspostavljanje sistema redukcije administrativnih prepreka“.

Nakon diskusije i iznesenih komentara i sugestija te usaglašenih prijedloga konstatovano je da je tekst projektane dokumentacije usaglašen na nivou NT i da može ići u dalju proceduru odobravanja.

Između ostalog, razgovaralo se i o projektu „Edukacija voditelja upravnih postupaka i inspektora“ koji se finansira iz programa IPA 2011. godine te o planiranim aktivnostima koje će se provoditi u okviru drugih povezanih projekata.