Sastanak NT Institucionalna komunikacija

29/06/2012

U petak 29. juna 2012. godine u 13 sati bit će održan sastanak Nadzornog tima za oblast Institucionalna komunikacija. Sastanak će biti organiziran u prostorijama zgrade Vlade Republike Srpske, na Trgu Republike Srpske 1 u Banjoj Luci. Za sastanak je predloženi sljedeći dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda i zapisnika sa prethodnog sastanka NT-a; 2.   […]

Sastanak NT Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa

29/06/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast Unapređenje kvaliteta i procedura izrade i donošenja propisa bit će održan u petak 29. juna 2012. godine u Sarajevu u prostorijama Vlade Federacije BiH, u Alipašinoj ulici 41, sa početkom u 12 sati. Za ovaj sastanak predlažemo slijedeći dnevni red: 1.    Usvajanje Zapisnika sa prethodnog sastanka Nadzornog tima (održanog 02.04.2012god. […]

Nastavljena realizacija projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“.

26/06/2012

Nakon što je Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave u BiH usvojio početni izvještaj, stekli su se preduvjeti za nastavak aktivnosti na realizaciji projekta „Izrada i uspostavljanje okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“.   Shodno tome, implementator projekta firma Infodom d.o.o. održat će radionicu o prvim verzijama izlaznih rezultata projekta. Radionica će biti […]

Sastanak NT Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju

22/06/2012

Sastanak Nadzornog tima za oblast Razvoj kapaciteta za kreiranje politika i koordinaciju zakazan je za petak 22. juna 2012. godine u Sarajevu u prostorijama Vlade Federacije BiH, u Alipašinoj ulici broj 41, s početkom u  12:00 sati.   Za ovaj sastanak predložen je slijedeći dnevni red:    1.    Usvajanje Zapisnika s prethodnog sastanka Nadzornog tima; […]

Sjednica NT Upravljanje ljudskim potencijalima

21/06/2012

Za 21. juni 2012. godine s početkom u 12 sati zakazana je sjednica Nadzornog tima za reformsku oblast Upravljanje ljudskim potencijalima. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:     1.    Usvajanje dnevnog reda, 2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 05.04.2012.godine, 3.    Dostavljanje informacija o napretku u […]

Platu ne zaslužuje 30 posto službenika

13/06/2012

Nezavisne novine: – Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, rekao je da u BiH ima puno državnih službenika i djelatnika u javnim preduzećima koji jako dobro žive od prinadležnosti koje dobijaju iz budžeta ili tih preduzeća, uz vrlo malo odgovornosti i potpunog odsustva zainteresovanosti za posao koji obavljaju. "Danas imate situaciju da državni službenik uradi pet […]

Obavještenje o nabavci: Projekat “Informacijski sistem upravljanja budžetom”

08/06/2012

  Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN 1.1. Podaci o ugovornom organu Naziv – Ured koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osoba – Tila Arnaut Adresa – Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Općina- Sarajevo-Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj- 4200334950020 Telefon/Faks 033565760 033565761 Elektronska pošta (e-mail) – parco.office@parco.gov.ba Internet adresa (web) www.parco.gov.ba I.2. Adresa za dodatne informacije Kao […]

Vlada FBiH: Uredba o pravilima za učešće zainteresirane javnosti u postupku pripreme pravnih propisa

05/06/2012

Uredbom koju je jučer donijela Vlada FBiH, uređuju se pravila za postupanje Vlade FBiH, federalnih ministarstava, federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija u pripremi prednacrta / nacrta / prijedloga zakona, strategija, programa i drugih akta, koje donose ili predlažu federalni organi i Vlada, a u cilju osiguravanja učešća zainteresirane javnosti. U obrazloženju Uredbe navodi se […]

Koordinatorica Borovac potakla studente FPN-a na diskusiju

01/06/2012

Studenti Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, odsjek Politologija, sa velikom pažnjom i interesovanjem saslušali su predavanje o reformi javne uprave u Bosni i Hercegovini, a koje je za njih pripremila državna koordinatorica za RJU Semiha Borovac.  Predavanje je organizirano u sklopu predmeta Javna uprava, koji na Fakultetu političkih nauka inače drži docent Saša Leskovac.  Koordinatorica […]

Održana radionica u sklopu Organizacijske analize

01/06/2012

U skladu sa Akcionim planom saradnje između GIZ-a (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) i Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u petak 1. juna, održana je Radionica u sklopu Analize organizacije, identifikacije i unaprijeđenja osnovnih poslovnih sistema  i procesa rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave.  Ova Analiza podrazumijeva unaprijeđenje programiranja i planiranja […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts