Nezavisne novine: – Nermin Nikšić, premijer Federacije BiH, rekao je da u BiH ima puno državnih službenika i djelatnika u javnim preduzećima koji jako dobro žive od prinadležnosti koje dobijaju iz budžeta ili tih preduzeća, uz vrlo malo odgovornosti i potpunog odsustva zainteresovanosti za posao koji obavljaju.

"Danas imate situaciju da državni službenik uradi pet rješenja i sva budu poništena, ili da ne uradi niti jedno rješenje, a nema nikakve razlike na platu. I u javnim preduzećima je isto tako. U ovoj zemlji konačno ljudi treba da počnu odgovarati za ono što ne urade, odnosno treba da postoji odgovornost za sve, za javno izgovorenu riječ, za sve što radite ili ne radite", rekao je Nikšić.

Kada je u pitanju reforma javne uprave, Nikšić kaže da je ona nužna, ali da je trenutno situacija takva da je veoma teško promijeniti Zakon o državnim službenicima, među kojima ima 30 odsto ljudi koji kada ne bi došli na posao ne bi se primijetilo da nisu tu.

„Čak mislim da bi posao mnogo bolje išao jer ne bi smetali kafom ili pričom onima koji rade. Ovo nije utemeljeno na bilo kakvoj analizi, ali cijenim da je to tako. Zato je reforma javne uprave nužna i potrebna, međutim to je proces koji će trajati. Imamo Zakon o državnim službenicima koji je jako teško promijeniti, a imamo situaciju da državni službenici imaju vrlo lagodnu poziciju, zagarantovanu platu. Imate i one koji vrlo svjesno i odgovorno izvršavaju svoje poslove i koji su zbog toga prezatrpani. Nažalost, zbog zakonskih rješenja onakvih kakva su – na to možete uticati samo godišnjim ocjenama, ali dok neko dobije dvije negativne ocjene, to je već dvije i po ili tri godine i u tome već prođe mandat. Iako tačne podatke nemamo, ali objektivno ubijeđen sam da postoji 30 odsto ljudi koji kada ne bi došli na posao niko ne bi ni primijetio da nisu tu, rekao je Nikšić.