Odgovori za Evropsku komisiju spremni za slanje

30/08/2011

Nezavisne novine: Prijedlog dokumenta sa odgovorima na zahtjev Evropske komisije za tehničkim informacijama u vezi sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa u BiH spreman je za slanje u Brisel.  "Prevođenje dokumenta, što je bio zadatak Direkcija za evropske integracije BiH, završeno je. Dokument će u Brisel biti poslat u roku koji je odredio Savjet ministara, […]

Vlada FBiH usvojila revidirani AP1

26/08/2011

Vlada Federacije BiH je na svojoj 16. sjednici, održanoj 24.08.2011. godine u Mostaru, razmatrala Informaciju o aktivnostima  na reviziji Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave, koju je pripremio Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH. Tom prilikom, pomenuta informacija primljena je na znanje te je Vlada FBiH donijela zaključke u svrhu operacionalizacije i […]

Vijeće ministara utvrdilo Prijedlog zakona o državnoj pomoći

24/08/2011

Dnevni avaz:  Vijeće ministara BiH je danas je na sjednici utvrdilo, većinom glasova, Prijedlog zakona o sistemu državne pomoći u BiH s ciljem uspostavljanja i osiguranja konkurentnih tržišnih uvjeta, kao i izvršavanja obaveza po zaključenim međunarodnim ugovorima. Predlagač, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dostavit će Prijedlog zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom […]

U pripremi novi projekti vezani za reformu javne uprave

23/08/2011

E-kapija: Tri projekta iz oblasti reforme javne uprave su trenutno u pripremnoj fazi, saznajemo iz Ureda za reformu javne uprave BiH (PARCO). Projekti se financiraju iz Fonda za reformu javne uprave, a odnose se na reformske oblasti upravljanja ljudskim potencijalima, javne finansije, te institucionalnu komunikaciju. Jedan od njih je informatizacija trezora u Brčko distriktu BiH […]

Nove lične karte za građane BiH od 2013. godine

23/08/2011

Nezavisne novine: U novoj ličnoj karti građana BiH, čije bi izdavanje trebalo da počne početkom 2013. godine, naći će se i čip sa svim biometrijskim podacima koji postoje i u pasošu, rekao je danas u Sarajevu ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.  Pojašnjavajući novinarima najvažnije promjene u Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o […]

Nikola Špirić sa Renzom Davidijem o aktuelnoj situaciji u BiH

23/08/2011

Dnevni avaz: Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić primio je u utorak v.d. šefa Delegacije Evropske unije u BiH Renza Davidija. Razgovarano je o aktuelnoj situaciji u BiH u svjetlu potrebe provođenja reformi koje su neophodne za evropske integracije BiH. Akcenat je stavljen na programiranje IPA-e za 2011. godinu. Naglašena je važnost postizanja potpune saglasnosti […]

Institucije će uskoro razmjenjivati podatke: Građani se oslobađaju prikupljanja dokumentacije?

17/08/2011

E-kapija: Od "Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH", čija je izrada financirana iz Fonda za reformu javne uprave, građani bi mogli imati velike koristi. Naime, osnovu programa čini preporuka za donošenje novih zakona o općem upravnom postupku ili izmjene i dopune postojećih. No, kako bi se otpočelo sa njegovom provedbom vlade entiteta, Vijeće […]

Institucije će uskoro razmjenjivati podatke: Građani se oslobađaju prikupljanja dokumentacije?

17/08/2011

Od "Programa za poboljšanje kvaliteta upravnog odlučivanja u BiH", čija je izrada financirana iz Fonda za reformu javne uprave, građani bi mogli imati velike koristi. Naime, osnovu programa čini preporuka za donošenje novih zakona o općem upravnom postupku ili izmjene i dopune postojećih.  No, kako bi se otpočelo sa njegovom provedbom vlade entiteta, Vijeće ministara […]

EU vodič: Za novac iz fondova ne čekajte da se natječaj objavi!

15/08/2011

E-kapija: Bez obzira na natječaj odnosno program EU fondova, neke osnovne korake treba odmah učiniti želite li uspješno predstaviti svoj projekt. Počnite što prije s analizama i preliminarnim pripremama kako biste mogli na vrijeme definirati partnere i pripremiti kvalitetan projekt za neki od programa EU fondova, piše Lider Press. Na tržištu se još traže radionice […]

Publikovana zbirka SIGMA dokumenata i izvještaja

11/08/2011

SIGMA – zajednička inicijativa Evropske unije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) – igra izuzetno značajnu ulogu u procesima reforme javne uprave u zemljama Jugoistočne Evrope. Kroz tehničku i savjetodavnu pomoć, SIGMA je uključena i u proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini. Bitna komponenta pomoći SIGMA-e ogleda se i u velikom […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts