Primjeri dobre prakse digitalne transformacije javne uprave u EU i regionu

29/03/2024

Estonija je jedna od najnaprednijih država u svijetu kada je u pitanju razvoj digitalnog društva. Prve korake ka digitalnoj transformaciji javnog sektora napravila je još 1994. godine kreiranjem strateškog plana razvoja pod nazivom “Principi estonske informacione politike” koji definiše razvoj digitalnih tehnologija. Danas, 30 godina kasnije, Estonija nudi 99 posto javnih usluga elektronskim putem, a […]

Objavljen novi Pravilnik o jedinstvenom upravnom mjestu u FBiH

29/03/2024

Federalno ministarstvo pravde donijelo je novi Pravilnik o jedinstvenom upravnom mjestu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj akt označava jasno opredjeljenje Ministarstva i Vlade FBiH za izgradnju kulture pružanja usluga u javnoj upravi orijentiranoj prema korisniku.  Jedinstveno upravno mjesto jeste fizička ili elektronska lokacija, odnosno “tačka kontakta” na kome se na jednom mjestu omogućava postupanje […]

VM BiH: Sastanak Specijalne PAR grupe 16.aprila 2024

20/03/2024

Vijeće ministara BiH, na sjednici održanoj jučer u Sarajevu, usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o 7. sastanku Posebne grupe za reformu javne uprave između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 16. 4. 2024. godine u Sarajevu. Na sjednici je usvojen dokument za diskusiju i na znanje primljen dnevni red […]

SIGMA i Ured koordinatora za RJU: kako do brže registracije vozila u Bosni i Hercegovini

13/03/2024

Ured koordinatora za reformu javne uprave i organizacija SIGMA, a u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, danas i sutra u Sarajevu organizuju za predstavnike institucija u Bosni i Hercegovini Okrugli sto za utvrđivanje opcija za pojednostavljenje postupka registracije vozila u Bosni i Hercegovini. Obraćajući se prisutnima Darko Kasap, koordinator za reformu […]

Predstavljen CAF u Orašju, Gračanici i Žepču

07/03/2024

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Miroslav Zeković i Kenan Avdagić u saradnji sa predstavnicima UNDP Projekta općinskog okolišnog upravljanja su prethodna dva dana predstavili u Orašju, Gračanici i Žepču alat za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF). Naime, u prethodnom periodu ovaj alat je prilagođen lokalnoj samoupravi, sa akcentom […]

SIGMA i PARCO organizuju okrugli sto za utvrđivanje opcija za pojednostavljenje postupka registracije vozila u Bosni i Hercegovini

05/03/2024

Ured koordinatora za reformu javne uprave i SIGMA, u saradnji sa Ministarstvom komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, organizuju dvodnevni Okrugli sto za utvrđivanje opcija za pojednostavljenje postupka registracije vozila u Bosni i Hercegovini. Okrugli sto će biti održan u srijedu i četvrtak, 13. i 14.03. 2024. godine u Sarajevu, u hotelu Novotel Bristol, ulica […]

Vijeće ministara BiH: Usvojen izvještaj o provođenju Strateškog okvira za reformu javne uprave

05/03/2024

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda koordinatora za reformu javne uprave, usvojilo je polugodišnji Izvještaj o napretku januar – juni 2023. godine koje se odnosi na provedbu Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini. Polugodišnje mjerenje ostvarenog napretka u provođenju Akcionog plana reforme javne uprave pokazalo je da […]

Vijeće ministara BiH usvojilo Informaciju o petom online istraživanju o transparentnosti institucija Bosne i Hercegovine

04/03/2024

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na danas održanoj sjednici usvojilo je Informaciju Ureda koordinatora za reformu javne uprave o petom provedenom online istraživanju o primjeni Politike i Standarda proaktivne transparentnosti u institucijama Bosne i Hercegovine. Istraživanje,provedeno u martu i aprilu 2023. godine među 65 institucija, pokazalo je da prosječna ispunjenost standarda proaktivne transparentnosti iznosi 72.27%, […]

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje zamjenika koordinatora za reformu javne uprave

04/03/2024

Oglašena pozicija sa opisom poslova i posebnim uvjetima: 1/01 Zamjenik koordinatora za reformu javne uprave Opis dužnosti i odgovornosti: Pomaže koordinatoru pri izvršenju zadataka koji su mu/joj dodijeljeni u skladu s Odlukom o uspostavljanju Ureda koordinatora, kao i drugih dužnosti dodijeljenih Uredu za RJU; obavlja ostale rukovodeće zadatke koje naloži koordinator; odgovara za ekonomičnu, djelotvornu i efektivnu […]

Reforma javne uprave pokrenuta nakon dužeg zastoja

04/03/2024

Reforma javne uprave u Bosni i Hercegovini ponovo je pokrenuta nakon dužeg zastoja izazvanog nedostatkom političke volje. Nedavnim konstituisanjem Kooodinacionog odbora za reformu javne uprave počele su aktivnosti na ispunjavanju još jedne preporuke iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji. Građani naviknuti na duga čekanja ispred šaltera javnih […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts