Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Miroslav Zeković i Kenan Avdagić u saradnji sa predstavnicima UNDP Projekta općinskog okolišnog upravljanja su prethodna dva dana predstavili u Orašju, Gračanici i Žepču alat za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi, Zajednički okvir za samoprocjenu (CAF).

Naime, u prethodnom periodu ovaj alat je prilagođen lokalnoj samoupravi, sa akcentom na izradu određenog  broja mjerljivih indikatora, a što daje i posebnu vrijednost saradnji Ureda koordinatora i UNDP.

Predstavnici Ureda koordinatora su prisutnima objasnili deset koraka koje je potrebno realizirati tokom procjene po CAF modelu, te su naglasili da je ovo alat za reformu javne uprave za organizacije.  Također, u narednom periodu predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave, ali i Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine će pružiti podršku zaposlenicima ove tri lokalne samouprave, ka njihovom putu da postanu efikasnija i efektivnija organizacija, a time i da unaprijede svoje usluge građanima.