Federalno ministarstvo pravde donijelo je novi Pravilnik o jedinstvenom upravnom mjestu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj akt označava jasno opredjeljenje Ministarstva i Vlade FBiH za izgradnju kulture pružanja usluga u javnoj upravi orijentiranoj prema korisniku. 

Jedinstveno upravno mjesto jeste fizička ili elektronska lokacija, odnosno “tačka kontakta” na kome se na jednom mjestu omogućava postupanje jednog ili više organa radi ostvarivanja nekog prava stranke. Takva “tačka kontakta” podrazumijeva objedinjavanje upravnih postupaka koji se odnose na istu životnu situaciju – događaj (npr. rođenje djeteta) ili koji se rješavaju na osnovu istih dokaza (npr. pravo na novčanu socijalnu pomoć). Međutim, ona može obuhvatati pružanje različitih usluga na jednom mjestu kao što su: plaćanje poreza i taksi, podnošenje aplikacije za podsticaje, pribavljanje izvoda iz službenih evidencija, informisanje o pravima i uslugama i slično. Ideja je da se korisnicima omogući pribavljanje različitih dokumenata i vođenje postupaka na istom mjestu, što proces čini efikasnijim i jednostavnijim.

Pravilnikom, koji je sačinjen kroz saradnju radne grupe Federalnog ministarstva pravde i USAID-ovog Projekta E-uprave, definisani su i uslovi i kriteriji kojim se trebaju voditi nadležni organi prilikom uspostavljanja i funkcionisanja jedinstvenog upravnog mjesta. 

(Preuzeto sa newslettera USAID projekat E-uprave)