Estonija je jedna od najnaprednijih država u svijetu kada je u pitanju razvoj digitalnog društva. Prve korake ka digitalnoj transformaciji javnog sektora napravila je još 1994. godine kreiranjem strateškog plana razvoja pod nazivom “Principi estonske informacione politike” koji definiše razvoj digitalnih tehnologija. Danas, 30 godina kasnije, Estonija nudi 99 posto javnih usluga elektronskim putem, a uveliko radi na poboljšanjima uz pomoć vještačke inteligencije. Elektronski potpis koristi 98 posto stanovništva, jer su 2002. godine elektronska identifikacija i elektronska lična karta postale obavezne za sve građane i građanke.

Ukrajina je jasno opredjeljena za digitalnu strategiju razvoja na nivou države koju smatra prioritetom, a formirano je i Ministarstvo za digitalnu transformaciju. Više od 21,7 miliona registrovanih korisnika koristi digitalne javne usluge putem jedinstvenog portala (Diia). Diia portal omogućava najbržu registraciju firme na svijetu – potrebne su samo 2 sekunde da postanete poduzetnik u Ukrajini i 30 minuta da osnujete društvo s ograničenom odgovornošću. 

Centralizirani državni portal za elektronsku javnu upravu u Srbiji podijeljen je za tri vrste korisnika: građanstvo, privredu i državu. Portalom e-Građani u Hrvatskoj nude se mnoge digitalne usluge. Neke od njih su prijava novorođenog djeteta i vjenčanja, pristup dokumentima iz matičnih knjiga, usluge sistema socijalne zaštite, pristup informacijama zdravstvenog sistema, komunalne usluge, te usluge katastra i zemljišnih knjiga. Osim toga, preko interneta je moguće registrirati firmu, prijaviti turiste ili industrijsko vlasništvo. Albanija ima jedan od najrazvijenijih portala za digitalnu upravu na Balkanu (e-Albania). Ovaj portal je u decembru prošle godine imao više od 16 miliona posjeta te više od dva miliona korištenih usluga.

(Preuzeto sa newslettera USAID projekat E-uprave)