Uskoro implementacija četiri nova reformska projekta

23/12/2015

Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj jučer u Sarajevu dao je saglasnost na odluke o dodjeli ugovora za implementaciju četiri projekta iz reformskih oblasti: Upravljanje ljudskim potencijalima, Upravni postupci i upravne usluge, Strateško planiranje, koordinacija i izrada politika  i E-uprava. Radi se o projektima: „Obuka zaposlenih koji obavljaju poslove državne uprave […]

Sjednica UO FRJU

22/12/2015

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave bit će održana u utorak, 22.12.2015. godine, s početkom u 12:00 sati, u zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave, Vrazova 9, Sarajevo. Predloženi dnevni red: 1.    Verifikacija Zapisnika s 48. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 09.11.2015. godine 2.    Prijedlog Poslovnika o izmjeni […]

Zajednička izjava Evropske komisije i Bosne i Hercegovine

21/12/2015

Predstavnici Evropske komisije (Komisija) u ime Evropske unije i predstavnici Bosne i Hercegovine (BiH) su 17. decembra 2015. u Briselu održali prvi sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Evropske unije i BiH. Uvodnu riječ dala je gđa Catherine Wendt, vršilac dužnosti direktora za Zapadni Balkan u […]

Galerije – 2015. godina-Konferencija u Parizu (OECD/SIGMA)

17/12/2015

Galerije fotografija sa događaja i aktivnosti značajnih za rad Ureda koordinatora za reformu javne uprave, kao i reformu javne uprave u cjelini. Kategorija sadrži fotografije sa aktuelnih događanja u ovoj oblasti tokom 2015. godine.

Obavještenje o nabavci usluga za implementaciju projekta ” Obuka službenika za informisanje/ odnosa s javnošću-faza II”

15/12/2015

  Obavještenje o nabavci 1438-1-2-28-3-11 / 15 ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Ime Ured koordinatora za reformu javne uprave IDB / JIB 4200334950020 Kontakt osoba Sandra Janjić Adresa Vrazova 9 Poštanski broj 71000 Sarajevo (KS) Općina / Grad Centar Sarajevo (Sarajevo) Telefon (033) 565-760 Fax (033) 565-761 E-mail parco.office@parco.gov.ba Internet […]

Radionica o samoprocjeni u okviru CAF procesa

10/12/2015

Tokom protekla tri mjeseca Ured koordinatora za reformu javne uprave aktivno je radio na prvoj samoprocjeni u okviru implementacije CAF modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi. Zajedno sa ekspertima iz Europskog instituta za javnu upravu (EIPA) uspješno se implementiraju koraci samoprocjene, a tokom sljedeće sedmice je planirana prva obuka za buduće trenere iz oblasti […]

Pariz: Izazovi reforme javne uprave u zemlјama zapadnog Balkana

07/12/2015

Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave učestvovao je u radu konferencije koja je od 3. decembra do 4. decembra 2015. godine održana u Parizu, u organizaciji OECD/SIGMA, o temi: „Izazovi reforme javne uprave u zemlјama zapadnog Balkana“. Na konferenciji je prezentovan zbirni izvještaj o stanju u oblasti reforme javne uprave u zemljama zapadnog Balkana, […]

Sjednica NT za oblast Upravljanja ljudskim potencijalima

03/12/2015

Sjednica Nadzornog tima za implementaciju za oblast Upravljanje ljudskim potencijalima biće održana 03.12.2015. godine, sa početkom u 12:30 sati, u prostorijama Agencije za državnu službu Federacije BiH, Kulovića 7, 71 000 Sarajevo. Dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda 2.    Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Nadzornog tima za oblast upravljanje ljudskim potencijalima od 04.06.2015.godine 3.    Razmatranje […]

Konferencija o OGP

01/12/2015

Konferencija pod nazivom „Partnerstvo za otvorenu vlast u BiH – Platforma za usvajanje principa proaktivne transparentnosti“, koju organizuju Centar za zastupanje građanskih interesa, Centar za društvena istraživanja Analitika i Ministarstvo pravde BiH a uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske i Europske unije, bit će održana 1. decembra 2015. godine u Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH, sa […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts