Sastanak Zajedničke radne grupe

30/06/2020

Jedanaesti sastanak Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. bit će održan sutra (1. juli 2020. godine) posredstvom Zoom platforme. Na sastanku će biti razgovarano o Izvještaju o provedenim javnim konsultacijama za dokument Akcioni plan za Strateški okvir za reformu javne uprave 2018-2022. Ured koordinatora za reformu javne uprave ovaj […]

Akcioni plan za prevenciju korupcije institucija BiH za vrijeme trajanja pandemije COVID-19

30/06/2020

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju bore protiv korupcije poduzela je niz sistemskih aktivnosti sa ciljem što efikasnije prevencije korupcije u Bosni i Hercegovini, a jedna od aktivnosti je i kreiranje i dostavljanje vladama i svim tijelima za sprečavanje korupcije u našoj zemlji Okvirnog plana za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID-19. Okvirni akcioni […]

BiH dobija depolitiziranu elektronsku javnu upravu?

30/06/2020

Nakon što je i Vlada RS prošle sedmice usvojila Strateški okvir za reformu javne uprave, BiH je na putu da nakon nekoliko godina zastoja ispuni jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja EU o kandidaturi BiH za članstvo, pišu Nezavisne novine. Iako iz Vlade RS juče nismo dobili dokumente koje su usvojili, nezvanično smo saznali […]

Javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave

29/06/2020

Kako bi se osigurala planska osnova za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini u skladu sa nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovine, neophodno je donijeti Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Posebni ciljevi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2021. […]

Javna uprava mora služiti građanima

26/06/2020

U Brčkom se danas i sutra održava VIII međunarodni skup o temi “Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci”. O Konceptu savremene servisne javne uprave govorio je prof. dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave. U svom izlaganju Otajagić je upoznao učesnike skupa sa stanjem reforme javne uprave u BiH i […]

U Brčkom naučni skup o temi: Evropske i evroazijske integracije

25/06/2020

Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić uzet će učešće na VIII međunarodnom skupu o temi “Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci”, koji će biti održan u petak i subotu 26. i 27. juna 2020. godine na na Evropskom univerzitetu Brčko distrikta. Otajagić će biti predavač skupu i govorit […]

Potpisan memorandum o saradnji između PARCO-a i Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH: Naredni korak istraživanje zadovoljstva korisnika

24/06/2020

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) počinje saradnja između ove dvije institucije na unapređenju upravljanja kvalitetom rada, a u okviru Programa jačanja javnih institucija koji kao dio podrške reformi javne uprave u Bosni i […]

Nove Smjernice za samoprocjenu – CAF 2020

19/06/2020

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu upravu RS i Agencijom za državnu službu FBiH, a uz pomoć Programa jačanja javnih insitutucija u BiH kojeg implementira njemački GIZ pripremili su prevod novih Smjernica za samoprocjenu CAF 2020 na jezike u Bosni i Hercegovini. CAF je […]

Održane dodatne javne konsultacije o nacrtu Akcionog plana za reformu javne uprave

16/06/2020

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa koordinatorima za RJU iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH održao je danas online dodatne javne konsultacije sa predstavnicima civilnog društva o nacrtu Akcionog plana za reformu javne uprave. Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave zahvalio se predstavnicima civilnog društva na njihovoj […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts