Sastanak Zajedničke radne grupe

30/06/2020

Jedanaesti sastanak Zajedničke radne grupe za izradu Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. bit će održan sutra (1. juli 2020. godine) posredstvom Zoom platforme. Na sastanku će biti razgovarano o Izvještaju o provedenim javnim konsultacijama za dokument Akcioni plan za Strateški okvir za reformu javne uprave 2018-2022. Ured koordinatora za reformu javne uprave ovaj […]

Akcioni plan za prevenciju korupcije institucija BiH za vrijeme trajanja pandemije COVID-19

30/06/2020

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju bore protiv korupcije poduzela je niz sistemskih aktivnosti sa ciljem što efikasnije prevencije korupcije u Bosni i Hercegovini, a jedna od aktivnosti je i kreiranje i dostavljanje vladama i svim tijelima za sprečavanje korupcije u našoj zemlji Okvirnog plana za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID-19. Okvirni akcioni […]

BiH dobija depolitiziranu elektronsku javnu upravu?

30/06/2020

Nakon što je i Vlada RS prošle sedmice usvojila Strateški okvir za reformu javne uprave, BiH je na putu da nakon nekoliko godina zastoja ispuni jedan od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja EU o kandidaturi BiH za članstvo, pišu Nezavisne novine. Iako iz Vlade RS juče nismo dobili dokumente koje su usvojili, nezvanično smo saznali […]

Javne konsultacije: Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave

29/06/2020

Kako bi se osigurala planska osnova za kvalitetno upravljanje reformom javne uprave u Bosni i Hercegovini u skladu sa nadležnostima Ureda koordinatora za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovine, neophodno je donijeti Srednjoročni plan rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave. Posebni ciljevi donošenja Srednjoročnog plana rada Ureda koordinatora za reformu javne uprave za period 2021. […]

Javna uprava mora služiti građanima

26/06/2020

U Brčkom se danas i sutra održava VIII međunarodni skup o temi “Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci”. O Konceptu savremene servisne javne uprave govorio je prof. dr. Ferid Otajagić, zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave. U svom izlaganju Otajagić je upoznao učesnike skupa sa stanjem reforme javne uprave u BiH i […]

U Brčkom naučni skup o temi: Evropske i evroazijske integracije

25/06/2020

Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić uzet će učešće na VIII međunarodnom skupu o temi “Evropske i evroazijske integracije – prednosti i nedostaci”, koji će biti održan u petak i subotu 26. i 27. juna 2020. godine na na Evropskom univerzitetu Brčko distrikta. Otajagić će biti predavač skupu i govorit […]

Potpisan memorandum o saradnji između PARCO-a i Agencije za ravnopravnost spolova BiH MLJPI BiH: Naredni korak istraživanje zadovoljstva korisnika

24/06/2020

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) počinje saradnja između ove dvije institucije na unapređenju upravljanja kvalitetom rada, a u okviru Programa jačanja javnih institucija koji kao dio podrške reformi javne uprave u Bosni i […]

Nove Smjernice za samoprocjenu – CAF 2020

19/06/2020

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu upravu RS i Agencijom za državnu službu FBiH, a uz pomoć Programa jačanja javnih insitutucija u BiH kojeg implementira njemački GIZ pripremili su prevod novih Smjernica za samoprocjenu CAF 2020 na jezike u Bosni i Hercegovini. CAF je […]

Održane dodatne javne konsultacije o nacrtu Akcionog plana za reformu javne uprave

16/06/2020

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa koordinatorima za RJU iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH održao je danas online dodatne javne konsultacije sa predstavnicima civilnog društva o nacrtu Akcionog plana za reformu javne uprave. Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave zahvalio se predstavnicima civilnog društva na njihovoj […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts