Republika Srpska: Prijava na konkurs za 1 KM

26/03/2015

Početkom mjeseca marta 2015. godine, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Lejla Rešić, je u intervjuu koji je dala Srni, najavila nastavak reforme javne uprave u RS-u. Ona je tada govorila o potrebi izvršenja dodatnih analiza stanja, i u skladu s tim, predlaganja odgovarajućih mjera. Kao prve mjere u daljnjem procesu reforme javne uprave, […]

Prezentiran Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH

26/03/2015

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) jučer je u Sarajevu organizirala konferenciju "Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH – iskustva, izazovi i naredni koraci". Cilj je bio promovirati taj zakon, prezentirati dosadašnja iskustva i praksu, te unaprijediti postupanja nadležnih osoba i institucija u zaštiti prijavitelja korupcije u […]

Održan sastanak o ubrzanju procesa reformi registracije privrednih subjekata

25/03/2015

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar u prostorijama Intera Tehnološkog Parka Mostar održan je sastanak na temu ''Ubrzanje procesa reformi registracije privrednih subjekata u sudovima FBiH''. Na sastanku su prezentirani rezultati iz prakse i primjeri koji otežavaju rad privrednika i u interaktivnoj komunikaciji otvorena je još nekoliko važnih pitanja koja opterećuju privredu. […]

U Sarajevu održana radionica iz oblasti odnosa s javnošću

25/03/2015

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je trodnevnu radionicu iz oblasti odnosa s javnošu (PR) za državne službenike organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionica je održana u Sarajevu 18., 19. i 20. marta. Svrha održavanja obuke je unaprijeđenje komunikacijskih vještina državnih službenika, razvijanje sposobnosti planiranja u odnosima s […]

Jedna plata, a 100 kandidata!

24/03/2015

Državni službenik najpoželjnije je radno mesto u BiH, što potvrđuju podaci Agencije za državnu službu BiH, prema kojima se na jedan konkurs za ovaj posao javi se i više od stotinu kandidata! Analitičari ističu da je po broju prijava za posao u javnom sektoru očigledno da se u BiH ni nakon dvadesetak godina tranzicije nije […]

Unaprijeđenje procesa planiranja i izvještavanja o radu VMBiH

24/03/2015

Proces planiranja i izvještavanja o radu Vijeća ministara BiH unaprijeđen je u okviru projekta "Razvoj centralnih organa vlada/Vijeća ministara u BiH" čiji su rezultati predstavljeni 23.3.2015. na završnoj konferenciji projekta u Sarajevu, ocijenio je generalni sekretar Vijeća ministara BiH Zvonimir Kutleša. Radi se o projektu koji je finansirala Evropska unija u vrijednosti od 898.000 eura […]

Organizirana edukacija za članove komisije za zapošljavanje

24/03/2015

Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, Pododjel za ljudske resurse u sklopu projekta „Modernizacija sistema za upravljanje ljudskim resursima“ u saradnji sa implementatorom projekta EURECNA konzorcijem započeo je danas u Hotelu “Jelena”  edukaciju za članove komisije za zapošljavanje, a u skladu sa novim Zakonom o državnoj službi u tijelima javne uprave […]

Održana radionica o savremenom pristupu borbe protiv korupcije

23/03/2015

Centar za društvena istraživanja „Analitika“ i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK)  u petak su u hotelu Europa u Sarajevu organizirali radionicu „Savremeni pristup borbi protiv korupcije: Upotreba kampanja za javno informisanje“. Radionica je organizirana uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije u okviru projekta „Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije […]

Radionica o analitičkoj procjeni radnih mjesta

17/03/2015

Radionica o analitičkoj procjeni radnih mjesta za organe državne službe Federacije BiH, a u okviru projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“, održana je danas u hotelu Bosnia u Sarajevu. Ovaj projekat EU finansira sa dva miliona eura iz pretpristupnih fondova IPA 2011, a ključni korisnici su: ministarstva pravde BiH i Federacije BiH, […]

Održana konferencija „Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti“

13/03/2015

Agencija za ravnopravnost spolova BiH uz podršku Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PS Parlamentarne skupštine i Misije OSCE u BiH, organizovala je danas konferenciju „Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti“ u Parlamentarnoj skupštini BiH. Konferencija je održana u okviru sedmice ravnopravnosti spolova, koja se već tradicionalno obilježava svake godine u BiH, tokom koje se sagledavaju […]

May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts