Republika Srpska: Prijava na konkurs za 1 KM

26/03/2015

Početkom mjeseca marta 2015. godine, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Lejla Rešić, je u intervjuu koji je dala Srni, najavila nastavak reforme javne uprave u RS-u. Ona je tada govorila o potrebi izvršenja dodatnih analiza stanja, i u skladu s tim, predlaganja odgovarajućih mjera. Kao prve mjere u daljnjem procesu reforme javne uprave, […]

Prezentiran Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH

26/03/2015

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) jučer je u Sarajevu organizirala konferenciju "Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH – iskustva, izazovi i naredni koraci". Cilj je bio promovirati taj zakon, prezentirati dosadašnja iskustva i praksu, te unaprijediti postupanja nadležnih osoba i institucija u zaštiti prijavitelja korupcije u […]

Održan sastanak o ubrzanju procesa reformi registracije privrednih subjekata

25/03/2015

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar u prostorijama Intera Tehnološkog Parka Mostar održan je sastanak na temu ''Ubrzanje procesa reformi registracije privrednih subjekata u sudovima FBiH''. Na sastanku su prezentirani rezultati iz prakse i primjeri koji otežavaju rad privrednika i u interaktivnoj komunikaciji otvorena je još nekoliko važnih pitanja koja opterećuju privredu. […]

U Sarajevu održana radionica iz oblasti odnosa s javnošću

25/03/2015

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine (ADS FBiH) organizirala je trodnevnu radionicu iz oblasti odnosa s javnošu (PR) za državne službenike organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radionica je održana u Sarajevu 18., 19. i 20. marta. Svrha održavanja obuke je unaprijeđenje komunikacijskih vještina državnih službenika, razvijanje sposobnosti planiranja u odnosima s […]

Jedna plata, a 100 kandidata!

24/03/2015

Državni službenik najpoželjnije je radno mesto u BiH, što potvrđuju podaci Agencije za državnu službu BiH, prema kojima se na jedan konkurs za ovaj posao javi se i više od stotinu kandidata! Analitičari ističu da je po broju prijava za posao u javnom sektoru očigledno da se u BiH ni nakon dvadesetak godina tranzicije nije […]

Unaprijeđenje procesa planiranja i izvještavanja o radu VMBiH

24/03/2015

Proces planiranja i izvještavanja o radu Vijeća ministara BiH unaprijeđen je u okviru projekta "Razvoj centralnih organa vlada/Vijeća ministara u BiH" čiji su rezultati predstavljeni 23.3.2015. na završnoj konferenciji projekta u Sarajevu, ocijenio je generalni sekretar Vijeća ministara BiH Zvonimir Kutleša. Radi se o projektu koji je finansirala Evropska unija u vrijednosti od 898.000 eura […]

Organizirana edukacija za članove komisije za zapošljavanje

24/03/2015

Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, Pododjel za ljudske resurse u sklopu projekta „Modernizacija sistema za upravljanje ljudskim resursima“ u saradnji sa implementatorom projekta EURECNA konzorcijem započeo je danas u Hotelu “Jelena”  edukaciju za članove komisije za zapošljavanje, a u skladu sa novim Zakonom o državnoj službi u tijelima javne uprave […]

Održana radionica o savremenom pristupu borbe protiv korupcije

23/03/2015

Centar za društvena istraživanja „Analitika“ i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK)  u petak su u hotelu Europa u Sarajevu organizirali radionicu „Savremeni pristup borbi protiv korupcije: Upotreba kampanja za javno informisanje“. Radionica je organizirana uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije u okviru projekta „Jačanje komunikacijskih kapaciteta Agencije za prevenciju korupcije […]

Radionica o analitičkoj procjeni radnih mjesta

17/03/2015

Radionica o analitičkoj procjeni radnih mjesta za organe državne službe Federacije BiH, a u okviru projekta „Modernizacija sistema upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi“, održana je danas u hotelu Bosnia u Sarajevu. Ovaj projekat EU finansira sa dva miliona eura iz pretpristupnih fondova IPA 2011, a ključni korisnici su: ministarstva pravde BiH i Federacije BiH, […]

Održana konferencija „Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti“

13/03/2015

Agencija za ravnopravnost spolova BiH uz podršku Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PS Parlamentarne skupštine i Misije OSCE u BiH, organizovala je danas konferenciju „Ljudska sigurnost kroz prizmu rodne ravnopravnosti“ u Parlamentarnoj skupštini BiH. Konferencija je održana u okviru sedmice ravnopravnosti spolova, koja se već tradicionalno obilježava svake godine u BiH, tokom koje se sagledavaju […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts