Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan učestvovao na okruglom stolu “Transparentnost procesa donošenja odluka u BiH”

14/06/2023

Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan učestvovao je na okruglom stolu pod nazivom “Transparentnost procesa donošenja odluka u BiH” u organizaciji Transparency Internationala BiH gdje je iznio podatke iz rezultata istraživanja o ispunjenosti standarda o proaktivnoj transparenosti među državnim institucijama Bosne i Hercegovine. Ćuzulan je spomenuo da je od ukupno 80 državnih institucija […]

Ćuzulan i Ćužić: Potrebno je još intenzivnije i sistematičnije raditi na promociji standarda i principa proaktivne transparentnosti

13/06/2023

Dosadašnja istraživanja pokazuju da su javne institucije u Bosni i Hercegovini napravile značajan korak prema transparentnoj i odgovornoj javnoj upravi. Ipak, potrebno je još intenzivnije i sistematičnije raditi na promociji standarda i principa proaktivne transparentnosti, uz maksimalno angažovanje svih relevantnih aktera, uključujući javne institucije, civilno društvo, donatore, medije i građane općenito. To je kazala danas […]

Dragan Ćuzulan za Fokus: Institucije nerado objavljuju informacije o platama

13/06/2023

Iako bi javna uprava trebala biti transparentna i otvorena prema javnosti, brojne institucije BiH nisu spremne dijeliti informacije ili to samo djelomično rade. Istraživanje, koje već godinama provodi Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH, pokazalo je da posebno nerado objavljuju podatke o finansijama, uključujući one o ukupnim izdvajanjima za imenovane osobe i državne službenike. […]

Održan Okrugli sto za podršku realizaciji aktivnosti Akcionog plana Strateškog okvira za RJU u BiH u reformskoj oblasti Pružanje usluga

09/06/2023

Okrugli sto za podršku realizaciji aktivnosti Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini u reformskoj oblasti Pružanje usluga u okviru mjere koja se odnosi na usklađeno unapređenje upravno-pravnog okvira održan je u četvrtak, 08.06.2023. godine u Sarajevu. Stručnjaci iz SIGMA i učesnici iz tijela uprave u Bosni i Hercegovini imali […]

Održana radionica o temi “Analiza i praćenje ljudskih resursa”

08/06/2023

Predstavnice Ureda koordinatora za reformu javne uprave Enida Šeherac-Džaferović, Emina Dervišević-Zvizdić i Nadina Dilberović učestvovale su u radionici koju je organizirala SIGMA u koordinaciji sa Delegacijom Evropske unije u BiH o temi Analiza i praćenje ljudskih resursa. Radionica je realizirana u hibridnom formatu, kroz dvije online radionice i jednu sesiju koja je organizirana uživo, u […]

Završen dijalog na tehničkom nivou o reformi javne uprave

06/06/2023

U nastavku drugog dijela šestog sastanka Specijalne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, koji je održan danas u hibridnom formatu, razgovarano je na tehničkom nivou o provedbi Strategije i Akcionog plana za refomu javne uprave u BiH, državnoj službi i upravljanju ljudskim potencijalima, te načelu odgovornosti. Dijalogom na tehničkom nivou o reformi […]

Završen politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave između EU i BiH

06/06/2023

Upravljane javnim finansijama i funkcionalna javna uprava, izgradnja profesionalne državne službe i usklađivanje zakonodavstva o državnoj službi u BiH bile su teme političkog dijaloga na visokom nivou u okviru šestog sastanka Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH, a koji se održava danas u hibridnom formatu. Političkim dijalogom u ime BiH je […]

Šesti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH

05/06/2023

Šesti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH održat će se u utorak, 06.06.2023. godine, u hibridnom fromatu. U prvom dijelu sastanka (od 10:00 do 12:45h) održat će se politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave kojim će u ime BiH kopredsjedavati Davor Bunoza, ministar pravde BiH. Tokom ovog […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts