Predstavnice Ureda koordinatora za reformu javne uprave Enida Šeherac-Džaferović, Emina Dervišević-Zvizdić i Nadina Dilberović učestvovale su u radionici koju je organizirala SIGMA u koordinaciji sa Delegacijom Evropske unije u BiH o temi Analiza i praćenje ljudskih resursa. Radionica je realizirana u hibridnom formatu, kroz dvije online radionice i jednu sesiju koja je organizirana uživo, u periodu od 25.5. do 5.6.2023. godine. Ciljevi ove radionice su bili:

  • Podizanje svijesti o važnosti sistematske analize i praćenja ljudskih resursa u organima javne uprave i o izazovima u njihovom provođenju u Bosni i Hercegovini.
  • Predstavljanje trenutne prakse po pitanju analize i praćenja ljudskih resursa u drugim zemljama.
  • Uključivanje ministarstava nadležnih za državnu službu i agencija za državnu službu na državnom nivou, u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu u postepeni razvoj i provedbu analize i praćenja ljudskih resursa u BiH.

Tokom radionica prezentirana su iskustva tri države članice EU, Luksemburga, Portugala i Belgije, jedne zemlje Zapadnog Balkana, Crne Gore, kao i predstavnika Agancija za državnu službu/upravu BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Pododjeljenja za ljudske resurse Brčko distrikta BiH. Na sesiji uživo govorilo se o glavnim izazovima provedbe analize i praćenja ljudskih resursa, te su u sklopu okruglog stola razmatrani prvi koraci izrade metodologije za analizu ljudskih resursa uz pomoć eksperata iz SIGMA-e.

Adekvatno prikupljanje i analiza podataka o ljudskim resursima u državnoj službi je neophodno u svrhu strateškog planiranja i unapređenja ljudskih resursa, ali i radi osiguranja podataka potrebnih u procesu evropskih integracija, te su na ovoj radionici učinjeni prvi koraci ka daljem razvoju sistema praćenja ljudskih resursa u Bosni i Hercegovini.