Представнице Канцеларије координатора за реформу јавне управе Енида Шехерац-Џаферовић, Емина Дервишевић-Звиздић и Надина Дилберовић учествовале су у радионици коју је организирала СИГМА у координацији са Делегацијом Европске уније у БиХ о теми Анализа и праћење људских ресурса. Радионица је реализована у хибридном формату, кроз двије онлајн радионице и једну сесију која је организирана уживо, у периоду од 25.5. до 5.6.2023. године.

Циљеви ове радионице су били:

Подизање свијести о важности систематске анализе и праћења људских ресурса у органима јавне управе и о изазовима у њиховом провођењу у Босни и Херцеговини.
Представљање тренутне праксе по питању анализе и праћења људских ресурса у другим земљама.

Укључивање министарстава надлежних за државну службу и агенција за државну службу на државном нивоу, у Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко Дистрикту у постепени развој и проведбу анализе и праћења људских ресурса у БиХ.

Током радионице презентована су искуства три државе чланице ЕУ, Луксембурга, Португалије и Белгије, једне земље Западног Балкана, Црне Горе, као и представника Аганција за државну службу/управу БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Пододјељења за људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ. На сесији уживо говорило се о главним изазовима проведбе анализе и праћења људских ресурса, те су у склопу округлог стола разматрани први кораци израде методологије за анализу људских ресурса уз помоћ експерата из СИГМА-е.

Адекватно прикупљање и анализа података о људским ресурсима у државној служби је неопходно у сврху стратешког планирања и унапређења људских ресурса, али и ради осигурања података потребних у процесу европских интеграција, те су на овој радионици учињени први кораци ка даљем развоју система праћења људских ресурса у Босни и Херцеговини.