Šesti sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave između EU i BiH održat će se u utorak, 06.06.2023. godine, u hibridnom fromatu.

U prvom dijelu sastanka (od 10:00 do 12:45h) održat će se politički dijalog na visokom nivou o reformi javne uprave kojim će u ime BiH kopredsjedavati Davor Bunoza, ministar pravde BiH. Tokom ovog dijela razgovarat će se o prioritetima vezanim za funkcionalno upravljane javnim finansijama i funkcionalnu javnu upravu, te izgradnji profesionalne državne službe i usklađivanju zakonodavstva o državnoj službi na različitim nivoima vlasti.

U drugom dijelu sastanka (od 14:00h do 17:45h) održat će se dijalog na tehničkom nivou o reformi javne uprave na kojem će u ime BiH kopredsjedavati Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave. U ovom dijelu sastanka razgovarat će se, među ostalim, o provedbi Strategije i Akcionog plana za refomu javne uprave u BiH, te državnoj službi i upravljanju ljudskim potencijalima.

Sastankom će u ime EU kopredsjedati Vassilis Maragos iz Evropske komisije.

Nakon završetka političkog dijaloga na visokom nivou Direkcija će distribuisati saopćenje, te inserte sa početka sastanka i audio-video zapis izjava ministra pravde BiH Davora Bunoze i Dragana Ćuzulana, koordinatora za reformu javne uprave. Direkcija će, također, distribuisati saopćenje i nakon završetka dijaloga na tehničkom nivou.