Uveden elektronski potpis

25/06/2013

Direktor Poreske uprave Republike Srpske Zora Vidović i direktor Agencije za informatičko društvo Srpske Srđan Rajčević potpisali su  ugovor o obavljanju usluga sertifikacije, čime je uveden elektronski potpis u poslovanje ove uprave. Ovom prilikom Vidovićevoj je dodijeljen i kvalifikovani digitalni sertifikat. Vidovićeva je rekla novinarima da je uvođenje e-potpisa važan događaj za Upravu, koja komunicira […]

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

20/06/2013

Na današnjoj je sjednici održanoj u Mostaru, Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave. Vlada se za izmjene i dopune Zakona opredijelila nakon velikog broja inicijativa koje su Federalnom ministarstvu pravde dostavili drugi federalni organi uprave. […]

Razmatran Projektni prijedlog Javno-privatno partnerstvo

14/06/2013

Prisutni članovi Nadzornog tima za oblast Javne finansije sa državnog nivoa, FBiH i Brčko distrikta BiH na sjednici održanoj 11. juna ove godine razmatrali su i dali podršku Projektnom prijedlogu Javno-privatno partnerstvo (JPP). Radi se o jednom od nekoliko prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz Fonda za reformu javne uprave. Cilj projekta je uspostava […]

Stranci u BiH ne mogu biti direktori vlastite firme

12/06/2013

BANJALUKA – Bosna i Hercegovina je još jednom dokazala da je zemlja aspurda. I ono malo stranaca što želi da svoj kapital uloži u ovu zemlju, već na samom početku registracije firme moraju se suočiti sa frustrirajućom činjenicom da ne mogu biti menadžeri vlastitih preduzeća u BiH ukoliko nemaju dozvole za rad i boravak na […]

Sastanak NT za oblast Javne finansije

11/06/2013

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u utorak, 11.06.2013. godine u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za RJU, Vrazova 9, sa početkom u 11 sati. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka Nadzornog tima održanog 22.03.2013. godine; 2.    Saradnja Nadzornog tima […]

Sastanak NT za oblast Upravni postupci i upravne usluge

07/06/2013

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH za oblast Upravni postupci i upravne usluge, sa sljedećim dnevnim redom: 1.    Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Nadzornog tima održane 25.03.2013. godine 2.    Informacija i dogovor o daljim aktivnostima na pripremi projektne dokumentacije (projektnog zadatka) za projekat „Uspostavljanje i/ili jačanje […]

Nužno programsko budžetsko planiranje

04/06/2013

S ciljem da se doprinese uvođenju upravljanja zasnovanog na rezultatima Savjet ministara BiH treba da utvrdi obavezu strateškog i sveobuhvatnog godišnjeg planiranja orijentisanog na toj osnovi za institucije, a planovi trebaju biti povezani sa ciljevima i usaglašeni sa programskim budžetom. Ovo je jedna od preporuka koju je utvrdila Kancelarija za reviziju institucija BiH u izvještaju […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts