Na današnjoj je sjednici održanoj u Mostaru, Vlada FBiH utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave.

Vlada se za izmjene i dopune Zakona opredijelila nakon velikog broja inicijativa koje su Federalnom ministarstvu pravde dostavili drugi federalni organi uprave.

Tako je, na inicijativu Federalnog ministarstva kulture i sporta, a zbog obaveze proizašle iz Zakona o mladima, nadležnost ovog ministarstva proširena, te je predloženo da se ono zove Federalno ministarstvo kulture, sporta i mladih.

Federalni zavod za mjeriteljstvo se briše iz sastava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i pozicionira se u sklopu samostalnih upravnih organizacija.

 Također, u sklopu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija više nije Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Kod Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, promijenjena je odredba koja se odnosi na poslove vojnih evidencija koje je ovo ministarstvo privremeno preuzelo Uredbom o privremenom preuzimanju dijela funkcija prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane. Izmjene su i u tome što je sada precizirano da Ministarstvo pomaže izgradnju, uređenje i održavanje spomen-obilježja, grobalja boraca i stratišta nevinih žrtava.

Novom odredbom je propisano da se u sastavu Federalnog ministarstva prostornog uređenja formira Zavod za prostorno planiranje Federacije BiH, kako bi bio omogućennen kontinuitet u izradi planskih dokumenata kao i paralelna izrada više planskih dokumenata. Pored navedenog Zavod bi se bavio i aktivnostima istraživačkog karaktera.