На данашњој је сједници одржаној у Мостару, Влада ФБиХ утврдила и у парламентарну процедуру, по скраћеном поступку, упутила Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе.

Влада се за измјене и допуне Закона опредијелила након великог броја иницијатива које су Федералном министарству правде доставили други федерални органи управе.Тако је, на иницијативу Федералног министарства културе и спорта, а због обавезе произашле из Закона о младима, надлежност овог министарства проширена, те је предложено да се оно зове Федерално министарство културе, спорта и младих.Федерални завод за мјеритељство се брише из састава Федералног министарства енергије, рударства и индустрије и позиционира се у склопу самосталних управних организација. 

Такођер, у склопу Федералног министарства промета и комуникација више није Федерална дирекција за изградњу, управљање и одржавање аутоцеста.Код Федералног министарства за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата, промијењена је одредба која се односи на послове војних евиденција које је ово министарство привремено преузело Уредбом о привременом преузимању дијела функција пријашњег Федералног министарства одбране. Измјене су и у томе што је сада прецизирано да Министарство помаже изградњу, уређење и одржавање спомен-обиљежја, гробаља бораца и стратишта невиних жртава.Новом одредбом је прописано да се у саставу Федералног министарства просторног уређења формира Завод за просторно планирање Федерације БиХ, како би био омогућеннен континуитет у изради планских докумената као и паралелна израда више планских докумената.

Поред наведеног Завод би се бавио и активностима истраживачког карактера.