Održana sjednica Savjetodavnog vijeća za implementaciju OGP Inicijative

27/12/2023

Članovi Savjetodavnog vijeća za implementaciju inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast iz organa uprave Bosne i Hercegovine jučer su na sjednici ovog tijela održanoj u Sarajevu prezentirali aktivnosti institucija Bosne i Hercegovine na ispunjenju mjera iz Akcionog plana Vijeća ministara BiH za provedbu Inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za period 2022.-2024. Akcioni plan za implementaciju OGP […]

Davor Šolaja za Radio Brčko: “U prvom kvartalu 2024. godine bit će održan prvi sastanak Koordinacionog odbora”

22/12/2023

Koordinator za reformu javne uprave Davor Šolaja u izjavi za Radio Brčko najavio je da će u prvom kvartalu 2024. godine biti održan prvi sastanak Koordinacionog odbora, kojeg čine entitetski premijeri, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i gradonačelnik Brčko Distrikta BiH. “Zajedničkim radom državnog i entitetskih koordinatora, kao i vlada uspjeli smo usvojiti dokument […]

Počele pripreme na reviziji Akcionog plana za reformu javne uprave

21/12/2023

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa dugogodišnjim partnerom – SIGMA-om i novim projektom tehničke podrške „EU za PAR“ danas je u Sarajevu organizirao radionicu za PAR koordinatore te članove i zamjenike nadzornih timova radi prikupljanja podataka za prioritizaciju  i reviziju Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 (2027). „Prioritizacija i revizija […]

Održana radionica o unaprjeđenju monitoringa o provedbi Strateškog okvira za reformu javne uprave

21/12/2023

Unaprjeđenja monitoring izvještaja o provedbi Strateškog okvira za reformu javne uprave tema je radionice koja je održana u srijedu, 20. decembra, u organizaciji SIGMA i Ureda koordinatora za reforme javne uprave (PARCO).  Na radionici je naglašena važnost učešća institucija u procesu reforme javne uprave u dostavi kvalitetnih, cjelovitih podataka u postavljenim rokovima, razmatrani su prijedlozi […]

Održan šesti sastanak Projektnog odbora projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini

13/12/2023

U Sarajevu je danas održan šesti sastanak Projektnog odbora projekta unapređenja efikasnosti lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini. PIPLS projekat ima za cilj unaprijediti pristup ključnim javnim uslugama kroz bolje upravljanje i povećanje ulaganja u lokalnu infrastrukturu. Projekat primarno finansira Švedska, a provodi i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Uredom koordinatora […]

Radionica o reviziji Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave

13/12/2023

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa inicijativom SIGMA, a uz podršku projekta tehničke pomoći “EU za reformu javne uprave” organizuje radionicu za PAR koordinatore te članove i zamjenike nadzornih timova radi prikupljanja podataka i reviziju Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 (2027). Radionica će biti održana u […]

Održana konferencija “Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica”: Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica na putu BiH ka EU

08/12/2023

Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave Darko Kasap učestvovao je na konferenciji pod nazivom “Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica”, održanoj danas u Sarajevu i tom prilikom kazao je “da je reforma javne uprave jedan je od preduvjeta za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju što podrazumijeva da zemlja mora […]

Održana radionica o praktičnim aspektima praćenja i izvještavanja provođenja Strateškog okvira i Akcionog plana za RJU u BiH

04/12/2023

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave (PARCO) u saradnji sa SIGMA-om organizirali su danas radionicu o praktičnim aspektima praćenja i izvještavanja provođenja Strateškog okvira i Akcionog plana za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini.  Cilj radionice bio je da se svi učesnici u procesu izvještavanja što bolje pripreme za predstojeći ciklus izvještavanja o […]

Većina građana vidi korupciju u javnoj upravi, reforme nakon 20 godina i dalje na samom početku

30/11/2023

Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, zamjenik koordinatora Darko Kasap, šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora za reformu javne uprave Nedžib Delić, stručna savjetnica za reformu javne uprave Mubera Begić, više stručne saradnice za pravne poslove Ranka Papović i Nikolina Knežević prisustvovali su konferenciji pod nazivom “Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni […]

Održana konferencija “Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH: Ka suštinskom partnerstvu”

30/11/2023

Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić učestvovao je na konferenciji “Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH: Ka suštinskom partnerstvu” na kojoj razgovarano o praksama učešća građana u donošenju odluka na loklanom nivou. Na konferenciji su identificirani olakšavajući i otežavajući faktori i predloženi realni koraci naprijed. Panel […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts