Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa dugogodišnjim partnerom – SIGMA-om i novim projektom tehničke podrške „EU za PAR“ danas je u Sarajevu organizirao radionicu za PAR koordinatore te članove i zamjenike nadzornih timova radi prikupljanja podataka za prioritizaciju  i reviziju Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022 (2027).

„Prioritizacija i revizija Akcionog plana su zahtjev koji je postavljen pred nama na putu ka približavanju Evropskoj uniji. Na 6. sastanku PAR Specijalne grupe Bosna i Hercegovina je dobila zadatak da revidira Akcioni plan do kraja 2023. godine. Mi taj posao tek počinjemo“ rekao je Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave BiH.

 „Ako želimo pokazati spremnost za članstvo i sposobnost da izvršavamo ono što rade sve zemlje Unije, onda moramo pokazati da je javna uprave ove zemlje sposobna da u kratkom roku pripremi revidirani akcioni dokument“, upozorio je Ćuzulan.

 Tokom 2022. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH produžile su period važenja Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini 2018-2022. i pratećeg Akcionog plana za pet godina, odnosno do kraja 2027.

Ćuzulan je dodao da „revizija akcionog plana nije samo potrebna zbog evropskih integracija, već i zbog nas samih – zbog građana kojima godinama obećavamo izgraditi upravu po mjeri čovjeka“.  Naglasio je da „redovi pred šalterima nisu nestali, civilno društvo i dalje upozorava na politizaciju uprave, a Bosna i Hercegovina sve niže pada na skali zemalja koje nagriza korupcija“.  

 Enver Išerić, koordinator za reformu javne uprave Vlade Federacije BiH naglasio je da će biti porebno više pažnje u narednom periodu posvetiti mjerama koje su u vezi sa digitalizacijom javne uprave se u BiH. Mikan Davidović, zamjenik koordinatora za reformu javne uprave Vlade Republike Srpske informisao je prisutne da je prošle sedmice Vlada RS donijela odluku o imenovanju članova nadzornih timova iz ovog entiteta, čime se otvara mogućnost za efikasniji rad koordinacione strukture u reformi javne uprave. Odluku o imenovanju članova nadzornih timova još nije donijelo Vijeće ministara BiH.

 Na radionici je prezentovana metodologija za prioritizaciju, te dogovoreni ključni koraci za reviziju Akcionog plana, odgovornosti, ishodi i vremenski okvir.