Канцеларија координатора за реформу јавне управе у сарадњи са дугогодишњим партнером – СИГМА-ом и новим пројектом техничке подршке „ЕУ за ПАР“ данас је у Сарајеву организовао радионицу за ПАР координаторе те чланове и замјенике надзорних тимова ради прикупљања података за приоритизацију и ревизију Акционог плана Стратешког оквира за реформу јавне управе 2018 – 2022 (2027).

„Приоритизација и ревизија Акционог плана су захтјев који је постављен пред нама на путу ка приближавању Европској унији. На 6. састанку ПАР Специјалне групе Босна и Херцеговина је добила задатак да ревидира Акциони план до краја 2023. године. Ми тај посао тек почињемо“ рекао је Драган Ћузулан, координатор за реформу јавне управе БиХ.

“Ако желимо показати спремност за чланство и способност да извршавамо оно што раде све земље Уније, онда морамо показати да је јавна управе ове земље способна да у кратком року припреми ревидирани акциони документ”, упозорио је Ћузулан.

Током 2022. Савјета министара Босне и Херцеговине, владе Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ продужиле су период важења Стратешког оквира за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини 2018-2022. и пратећег Акционог плана за пет година, односно до краја 2027.

Ћузулан је додао да „ревизија акционог плана није само потребна због европских интеграција, већ и због нас самих – због грађана којима годинама обећавамо изградити управу по мјери човјека“.  Нагласио је да „редови пред шалтерима нису нестали, цивилно друштво и даље упозорава на политизацију управе, а Босна и Херцеговина све ниже пада на скали земаља које нагриза корупција“.

Енвер Ишерић, координатор за реформу јавне управе Владе Федерације БиХ нагласио је да ће бити поребно више пажње у наредном периоду посветити мјерама које су у вези са дигитализацијом јавне управе се у БиХ.

Микан Давидовић, замјеник координатора за реформу јавне управе Владе Републике Српске информисао је присутне да је прошле седмице Влада РС донијела одлуку о именовању чланова надзорних тимова из овог ентитета, чиме се отвара могућност за ефикаснији рад координационе структуре у реформи јавне управе. Одлуку о именовању чланова надзорних тимова још није донио Савјет министара БиХ.

На радионици је презентована методологија за приоритизацију, те договорени кључни кораци за ревизију Акционог плана, одговорности, исходи и временски оквир.