Zamjenik državnog koordinatora za reformu javne uprave prof. dr. Ferid Otajagić učestvovao je na konferenciji “Učešće građana u donošenju odluka na lokalnom nivou u BiH: Ka suštinskom partnerstvu” na kojoj razgovarano o praksama učešća građana u donošenju odluka na loklanom nivou.

Na konferenciji su identificirani olakšavajući i otežavajući faktori i predloženi realni koraci naprijed.

Panel diskuje su ponudile raspravu o inovativnim pristupima učešću građana u BiH, kao i o katalizatorima učešća.

Konferencija je održana u Sarajevu, u organizaciji OSCE Misije u Bosni i Hercegovini