Замјеник државног координатора за реформу јавне управе проф. др. Ферид Отајагић судјеловао је на конференцији “Судјеловање грађана у доношењу одлука на локалној разини у БиХ: Ка суштинском партнерству” на којој разговарано о праксама судјеловања грађана у доношењу одлука на локланој разини.

На конференцији су идентифицирани олакшавајући и отежавајући фактори и предложени реални кораци напријед.

Панел дискује су понудиле расправу о иновативним приступима судјеловању грађана у БиХ, као и о катализаторима судјеловања.

Конференција је одржана у Сарајеву, у организацији ОЕБС Мисије у Босни и Херцеговини.