Državni koordinator za reformu javne uprave Dragan Ćuzulan, zamjenik koordinatora Darko Kasap, šef Operativne jedinice u Uredu koordinatora za reformu javne uprave Nedžib Delić, stručna savjetnica za reformu javne uprave Mubera Begić, više stručne saradnice za pravne poslove Ranka Papović i Nikolina Knežević prisustvovali su konferenciji pod nazivom “Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – (ne)naučene lekcije”.

Čak 68,8% građana BiH nema povjerenje u rad zaposlenih u javnoj upravi a većina njih (82,9%) smatra da se novac iz budžeta ne troši na pravi način. Na manjak povjerenja uticalo je i to što sve više građana vidi korupciju u javnoj upravi, gdje gotovo četiri petine ispitanika (78,6%) vjeruje da se do posla u ovom sektoru dolazi “preko veze”. To su podaci iz istraživanja javnog mnjenja u cijeloj Bosni i Hercegovini koje je Transparency International u BiH (TI BiH) predstavio danas na konferenciji  pod nazivom “Dvije decenije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini – (ne)naučene lekcije”.

Nakon 20 godina rada na reformama, po ocjeni iz posljednjeg izvještaja Evropske komisije, BiH je i dalje u ranoj ili početnoj fazi, a ključni razlog je nedostatak političke volje, što se pokazalo i podacima o efikasnosti provođenja mjera. Na konferenciji je predstavljen i zbornik radova stručnjaka iz oblasti reforme javne uprave, a istraživanja su otkrila da je BiH najlošija u regiji po ovom pitanju. Ispunjeno je svega 14% planiranih aktivnosti iz Akcionog plana, a posebno je izostao napredak u pogledu upravljanja ljudskim resursima, transparentnosti i odgovornosti, te racionalizacije javne uprave. S druge strane, percepcija građana pokazuje da je izostalo i očekivano unapređenje javnih usluga.

“Mi smo završili određene pripremne dokumente, zajedničku platformu za djelovanje i očekujemo da se Koordinacioni odbor, kao političko tijelo, sastane i da da tačne smjernice u kom pravcu reforma javne uprave treba dalje da ide”, kaže Dragan Ćuzulan, državni koordinator za reformu javne uprave.

“Imamo akcione i strateške planove, provedbene dokumente, ali to još nije dovoljno da bi se napravili vidljiviji rezultati. Takođe nedostaju finansijska sredstva i, nažalost, imamo još blokiran fond za reformu javne uprave, dok domaće vlade nemaju dovoljno finansijskih sredstava za reformske projekte. Rekao bih da se tu očekuje jedna vidljivija podrška Evropske unije, ali, s druge strane, i ispunjavanje potrebnih uslova kad su u pitanju domaće vlasti”, zaključuje Ćuzulan.

U proceduri je, kaže, formiranje Nadzornih timova, a radi se o implementacionom tijelu za reformu javne uprave koje treba da obavlja veoma važne poslove, odnosno, revidiranje akcionog plana i njegovo usmjeravanje ka digitalizaciji, kao jednog od prioritetnih zahtjeva za vidljiviju reformu javne uprave u narednom periodu.

Ćuzulan je istakao potrebu da se vlasti na svim nivoima više posvete reformi javne uprave i da donosioci odluka iste donose u kraćim rokovima, jer se previše vremena gubi oko usaglašavanja ponekad trivijalnih pitanja koja nisu suštinska za samu reformu.

„Moramo priznati da smo još uvijek daleko od naših ciljeva koji bi trebali biti usmjereni na potrebe građana i usklađivanje sa evropskim standardima. Kvalitet javnih usluga je na apsurdno niskom nivou, proces digitalizacije je na samom početku, dok se visok nivo korupcije održava na povjerenje građana”, izjavio je Srđan Blagovčanin, predsjedavajući Upravnog odbora TI BiH.

Ova reforma jedna je od ključnih za nastavak procesa evropskih integracija što su danas poručili  predstavnici EU i Švedske.

“Reforma javne uprave je ključna za svako moderno društvo, blisko je povezana sa vladavinom prava i predstavlja ključ za proces pridruživanja EU. Kada je ovaj proces počeo napravljeni su značajni koraci, ali je taj proces zastao posljednjih godina”, navela je ambasadorica Kraljevine Švedske u BiH Helena Lagerlöf.

“Ovo je tema koja uveliko utiče na život građana. Ovo je jedan od 14 ključnih prioriteta koji su preostali i EU je do sada pomogla BiH sa preko 200 projekata u ovoj oblasti. Dosta toga je urađeno ali ostaje još puno posla kako bi BiH imala javnu upravu koja je profesionalna” kazao je zamjenik šefa Delegacije EU Adebayo Babajide.

Konferencija koju su organizovali TI BiH i Ured koordinatora za reformu javne uprave uz podršku Švedske, bila je prilika za intenzivne diskusije i razmjenu iskustava o ključnim aspektima reforme javne uprave.