Javna uprava u BiH mora postati učinkovitija i efikasnija

30/04/2015

Reforma javne uprave jedan je od šest ključnih prioriteta Evropskog partnerstva, jednog od instrumenata procesa stabilizacije i pridruživanja naše države Evropskoj uniji. Javna uprava, sposobna za usvajanje i provođenje evropskih propisa, jedan je od najvažnijih preduslova za članstvo BiH u EU, a izgradnja upravnih kapaciteta, sposobnih da usvoje i provedu 35 poglavlja legislative EU – […]

Održana radionica o projektu Javno privatno partnerstvo

29/04/2015

Radionica o temi Analiza i poboljšanje projekta „Javno Privatnog Partnerstva“ (JPP)  održana je 23. aprila ove godine u hotelu Bristol u Sarajevu. Projekat Javno privatno partnerstvo pripremljen je u okviru nadzornog tima Javne finansije. Pored članova ovog nadzornog tima, radionica je organizirana i za predstavnike: Ministarstva finansija i trezora BiH, Ministarstva finansija RSa, Federalnog ministarstvo […]

Reforma javne uprave u BiH

27/04/2015

Javna uprava sposobna za usvajanje i sprovođenje evropskih propisa jedan je od najvažnijih preduslova za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Reforma u Bosni i Hercegovini traje nekoliko godina. U Bosni i Hercegovni ima blizu 6.000 funkcija za političare u parlamentima i vladama od najvišeg do lokalnog nivoa, izabranih na izborima ili imenovanih naknadno. Osim ovih, […]

Komunikacija u javnoj upravi je učinkovita ako je proaktivna i strateška

27/04/2015

Rukovodioci i službenici za komunikacije četiri institucije učesnice Programa jačanja javnih institucija u BiH pohađali su od 21. do 24. aprila 2015. obuku o strateškom komuniciranju. Jedna od poruka sa radionica je da komunikacija institucija uprave s javnostima može biti posmatrana kao fudbalska utakmica u kojoj tim javnosti igra bez prekida, odnosno, kreira situaciju u […]

Isti mehanizmi planiranja i izvještavanja u BiH i državama EU

23/04/2015

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, na sjednici održanoj danas u Sarajevu, između ostalog, donijelo je  Uputstvo o metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH, koje  u postupnosti slijedi praksu zemalja Evropske unije.   Uputstvom su propisani proces i instrumenti za izradu srednjoročnog programa rada Vijeća ministara Bosne […]

Vijeće EU usvojilo Odluku o zaključivanju SSP-a

21/04/2015

Odluka o zaključivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) usvojena je na današnjem sastanku Vijeća EU za opće poslove. U skladu s odredbama Sporazuma njegovo stupanje na snagu se očekuje 1. juna 2015. godine. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je 16. juna 2008. godine, a do njegovog stupanja na snagu u primjeni je Privremeni […]

Delić – Pšenica: Saradnja u oblasti reforme javne uprave je zajednički interes

17/04/2015

Nedžib Delić, koji po ovlaštenju Vijeća ministara BiH obavlja poslove koordinatora za reformu javne uprave u BiH susreo se danas u Sarajevu sa Janom Pšenicom, ambasadorom Slovačke Republike u BiH. Tema razgovora bilo je učešće predstavnika iz BiH na konferenciji „V4 good governement forum“  03. i 04. juna ove godine u Bratislavi koju organizira Višegradska […]

Vijeće ministara BiH: Nedžib Delić vršilac dužnosti koordinatora

09/04/2015

Vijeće ministara BiH na sjednici održanoj danas u Sarajevu privremeno je ovlastilo Nedžiba Delića za obavljanje svih administrativnih i finansijskih poslova koordinatora za reformu javne uprave pri Uredu predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako bi ovaj ured mogao nesmetano raditi i izvršavati zakonom predviđene obaveze do okončanja procedure imenovanja  koordinatora za reformu javne uprave. […]

Zakazana 45. sjednica UO Fonda

02/04/2015

U zgradi Ureda koordinatora za reformu javne uprave u četvrtak 2. aprila 2015. godine bit će održana 45. sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave BiH. Početak sjednice je u 12 sati. Predloženi dnevni red sjednice: 1. Verifikacija Zapisnika sa 44. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 6.3.2015. godine; 2. Godišnji […]

Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts