Sjednica Upravnog odbora FRJU

31/03/2014

Sjednica Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, 39. po redu, održati će se u Brčkom, u ponedeljak, 31.03.2014. godine, u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH sa početkom u 12 sati. Predloženi dnevni red za ovu sjednicu obuhvata sljedeće tačke: 1. Verifikacija Zapisnika s 38. sjednice Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave, održane 28.02.2014. […]

Podrška projektima iz oblasti e-uprava

31/03/2014

Članovi Upravnog odbora Fonda za reformu javne uprave na sjednici održanoj danas u Brčko distriktu dali su saglasnost na četiri projektna zadataka i to tri iz oblasti e-uprave, a jedan iz oblasti javnih finansija. Radi se o projektima: Implementacija zajedničkih servisa za eusluge, Izrada kataloga javnih registara u BiH, Specijalistički program obuka za IT menadžere […]

Danska ulaže u Fond za reformu javne uprave oko 1,7 miliona eura

25/03/2014

Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Danske novi je donator Fonda za reformu javne uprave u BiH, a nakon što su Aneks IV Memoranduma o razumijevanju za uspostavu Fonda potpisali predsjedavajući Vijeća ministara BiH, premijeri entiteta, gradonačelnik Brčko distrikta BiH, te predstavnik Ministarstva finansija i trezora BiH i predstavnici donatora Fonda.   Potpisivanjem novog Aneksa Memoranduma omogućeno […]

NT JF: Usvojen projektni zadatak „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta“

20/03/2014

Na sastanku Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije, koji je održan 14. marta, jednoglasno je usvojen projektni zadatak za „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta“. Tenderska dokumentacija za ovaj projekat je u pripremi kako bi je mogao razmatrati Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave, a nakon čega će se krenuti i u proces javne […]

Prezentiran Priručnik za primjenu Zakona o zaštiti uzbunjivača u BiH

20/03/2014

Priručnik za primjenu Zakona o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine predstavljen je danas u Sarajevu, a namijenjen je uzbunjivačima koji prije samog čina prijave korupcije trebaju biti upoznati o svojim pravima i obavezama. Bojan Bajić, koordinator Inicijative za zaštitu uzbunjivača u BiH podsjetio je da je 1. januara na snagu […]

Zakazan sastanak NT E-uprava

19/03/2014

Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast E-uprava bit će održan 19. marta 2014. godine s početkom u 12 sati. Sastanak će biti održan u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, Vrazova 9. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje dnevnog reda; 2.    Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka; 3.    Diskusija o dinamici realizacije aktivnosti […]

Sastanak NT Javne finansije

14/03/2014

Sastanak Nadzornog tima za implementaciju Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave za oblast Javne finansije bit će održan u petak 14. marta 2014. godine u 11 sati. Sastanak će biti u prostorijama Ministarstva finansija i trezora BiH, Trg BiH 1, 17 sprat, kabinet gđe Edite Đapo. Predloženi dnevni red: 1.    Usvajanje zapisnika sa sastanka […]

Prezentacija projekta Monitoring reforme javne uprave

14/03/2014

Transparency International Bosne i Hercegovine (TI BiH), Centar za istraživačko novinarstvo (CIN), i Ambasada Švedske organizuju prezentaciju projekta Monitoring reforme javne uprave (PARM). Ovaj projekat će TI BiH i CIN, uz finansijsku podršku Ambasade Švedske, provoditi u periodu od 2014. do 2018. godine, a njegov osnovni cilj je procjena uticaja i rezultata, te dosadašnje ispunjenosti […]

Reforma javne uprave osnovni preduslov za priključenje EU

14/03/2014

Transparency International Bosne i Hercegovine i Centar za istraživačko novinarstvo predstavili su danas u Sarajevu projekat "Monitoring reforme javne uprave" čiji je cilj povećanje transparentnosti reforme javne uprave u BiH. Autori projekta naglašavaju da je reforma javne uprave osnovni preduslov za priključenje Evropskoj uniji i za povećanje efikasnosti i učinovitosti državnih, entitetskih i institucija Brčko […]

Sa softverskim alatom e-Procjena rizika u borbu protiv korupcije

14/03/2014

Nakon usvajanja Strategije za borbu protiv korupcije obveza svake institucije u BiH je izrada plana integriteta, internog dokumenta kojim se stvara jedinstven organizacijski i metodološki okvir za procjenu rizika od korupcije u općim i specifičnim oblastima funkcioniranja institucija. Kako bi institucijama olakšali tu borbu firma Net Consulting kreirala je softverski alat "e-Procjena rizika" koji će […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts