Na sastanku Nadzornog tima za reformsku oblast Javne finansije, koji je održan 14. marta, jednoglasno je usvojen projektni zadatak za „Informacioni sistem trezora Brčko distrikta“. Tenderska dokumentacija za ovaj projekat je u pripremi kako bi je mogao razmatrati Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave, a nakon čega će se krenuti i u proces javne nabavke.

Iako je bilo planirano da članovi Nadzornog tima donesu listu prioritetnih projekata za 2014. godinu, ona još uvijek nije usaglašena. Naime, član NT-a sa nivoa RS je prenio stav ovog entiteta da projekat „Uvođenje informacionog sistema upravljanja budžetom u BiH“ nije u skladu sa Strategijom za RJU i Revidiranim akcionim planom 1, i nakon što su dobili mišljenje Ureda koordinatora za reformu javne uprave. I članovi sa nivoa Federacije prenijeli su stav da su im potrebne dodatne konsultacije.

Na kraju je zaključeno da Ured koordinatora zatraži od Upravnog odbora FRJU konačan stav po pitanju ovog projekta te da toj sjednici, koja je zakazana za 31. mart 2014., ispred NT-a za JF, prisustvuje član Osman Osmanović.