На састанку Надзорног тима за реформску област Јавне финансије, који је одржан 14. марта, једногласно је усвојен пројектни задатак за „Информациони систем трезора Брчко дистрикта“. Тендерска документација за овај пројекат је у припреми како би је могао разматрати Управни одбор Фонда за реформу јавне управе, а након чега ће се кренути и у процес јавне набавке.

Иако је било планирано да чланови Надзорног тима донесу листу приоритетних пројеката за 2014. годину, она још увијек није усаглашена. Наиме, члан НТ-а са нивоа РС је пренио став овог ентитета да пројекат „Увођење информационог система управљања буџетом у БиХ“ није у складу са Стратегијом за РЈУ и Ревидираним акционим планом 1, и након што су добили мишљење Канцеларије координатора за реформу јавне управе. И чланови са нивоа Федерације пренијели су став да су им потребне додатне консултације.

На крају је закључено да канцеларија координатора затражи од Управног одбора ФРЈУ коначан став по питању овог пројекта те да тој сједници, која је заказана за 31. март 2014., испред НТ-а за ЈФ, присуствује члан Осман Османовић.