Sastanak Nadzornog tima za reformsku oblast E-uprava bit će održan 19. marta 2014. godine s početkom u 12 sati. Sastanak će biti održan u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave BiH, Vrazova 9.

Predloženi dnevni red:

1.    Usvajanje dnevnog reda;

2.    Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;

3.    Diskusija o dinamici realizacije aktivnosti ICIS projekta;

4.    Projektni zadatak „Implementacija zajedničkih servisa za eUsluge“, razmatranje konačne verzije dokumenta prije upućivanja na sjednicu Upravnog odbora Fonda za RJU;

5.    Projektni zadatak „Izrada kataloga javnih registara u BiH“, razmatranje konačne verzije dokumenta prije upućivanja na sjednicu Upravnog odbora Fonda za RJU;

6.    Diskusija o nacrtu Projektnog prijedloga „Sistemi za upravljanje dokumentima i e-sjednicama vlada“;

7.    Razmatranje prijedloga projektnih ideja kao prioriteta za 2014. godinu;

8.    Razno (projekat „Mapa puta za reformu registracije poslovnih subjekata“; implementacija rezultata projekta „Izrada i uspostavljanje Okvira interoperabilnosti i standarda za razmjenu podataka“; zajednički sastanak sa članovima NT reformske oblasti Upravni postupci i upravne usluge; II faza implementacije Bh. portala; izbor novog predsjedavajućeg NT-a).