Obilježen Međunarodni dan prava na pristup informacijama

28/09/2018

Grupa za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH u saradnji sa institucijom Ombudsmena za ljudska prava BiH organizirala je danas konferenciju za novinare povodom 28. septembra, Međunarodnog dana prava na pristup informacijama. Cilj konferencije je podizanje svijesti javnosti o pravu na slobodan pristup informacijama i podsticanje državnih institucija na što veću […]

Državne institucije obilježavaju Dan slobodnog pristupa informacijama

28/09/2018

Međunarodni dan slobode pristupa informacijama, 28. septembar, obilježava se u svijetu s ciljem povećanja svijesti o jednom od osnovnih ljudskih prava, a to je pravo na pristup informacijama. Povodom ovog dana, Ured koordinatora za reformu javne uprave, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencija za statistiku BiH i Direkcija za evropske integracije u […]

Posjeta iz nacionalne agencije za državnu službu Ukrajine

26/09/2018

Predstavnici Nacionalne agencije za državnu službu Ukrajine su danas, u sklopu CIDS projekta, posjetili Ured koordinatora za reformu javne uprave. Ovom prilikom, prezentirani su podaci o dosadašnjim aktivnostima iz reformske oblasti Upravljanje ljudskim potencijalima, kao i o trenutnoj situaciji u ovoj refomskoj oblasti, sa posebnim akcentom na iskustva kada je u pitanju uvođenje okvira kompetencija i ocjenivanje […]

Usvojen strateški okvir za reformu javne uprave do 2022.

25/09/2018

Vijeće ministara usvojilo je danas, na 155. sjednici, Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH od 2018. do 2022. godine, uz prihvaćenu korekciju Ministarstva finansija i trezora s ciljem efikasnijeg korištenja finansijskih sredstava. Ovim je ispunjen još jedan cilj iz revidiranog Akcionog plana za realizaciju reformske agende, saopšteno je iz Vijeća ministara. Usvajanje Strateškog okvira za reformu […]

Održan sastanak u Agenciji za državnu upravu Republike Srpske

21/09/2018

U Banjaluci je jučer održan sastanak direktora Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Aleksandra Radete i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave, prof.dr. Ferida Otajagića sa saradnicima. Tema sastanka je bila unapređenje saradnje u procesu reforme javne uprave,  promocija istog procesa, te razmjena iskustava. Poseban akcenat je stavljen na proces usvajanja novog Strateškog okvira za […]

Podrška uspostavljanju sistematskog ispitivanja zadovoljstva korisnika

18/09/2018

Ured koordinatora za reformu javne uprave u saradnji sa Programom jačanja javnih institucija kojeg u Bosni i Hercegovini implementira njemački GIZ će u narednom periodu pružiti ekspertsku podršku Direkciji za europske integracije, Konkurencijskom vijeću BiH, Uredu za zakonodavstvo BiH, Agenciji za javne nabavke  BiH, Direkciji za ekonomsko planiranje BiH i Regulatornoj agenciji za komunikacije na uvođenju ispitivanja zadovoljstva […]

Nova strategija regionalne škole za javnu upravu

17/09/2018

Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave prisustvovali su u petak, 14.09.2018. godine radnom sastanku kojeg je u Sarajevu organizirala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Tema sastanka je bila prezentacija i diskusija na novi nacrt Strategije Regionalne škole za javnu upravu za period 2019-2024. Podsjećamo, Regionalna škola za javnu upravu sa sjedištem u Danilovgradu […]

Anketa o ispitivanju zadovoljstva korisnika Ureda koordinatora za reformu javne uprave

17/09/2018

Ured koordinatora za reformu javne uprave koordinira proces reforme javne uprave u BiH, u saradnji sa nadležnim institucijama i organima uprave sa nivoa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, predstavnicima međunarodne zajednice i donatorima i stvara uslove za efikasnu i efektivnu implementaciju reforme javne uprave u BiH, putem: zajedničkog rada sa predstavnicima političkih, operativnih, nadzornih […]

U okviru SPPD 2 projekta 6. i 7. septembra 2018 organizovana je posjeta razmjene iskustava Ministarstvu finansija i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske

10/09/2018

U okviru projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika – faza 2 (SPPD 2)”, koji je finansiran sredstvima Fonda za reformu javne uprave,  6. i 7. septembra 2018. godine organizovana je posjeta razmjene iskustava Ministarstvu finansija i Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske.   Teme posjete su programsko budžetiranje, i povezivanje procesa planiranja […]

U Beogradu regionalna konferencija o temi reformi javne uprave

07/09/2018

Tokom protekle tri godine, šest think tank-ova sa Zapadnog Balkana istraživalo je proces reforme javne uprave u regionu, pružajući uvid u to kako civilno društvo posmatra ovaj proces. Kako zahtevati bolju upravu na Zapadnom Balkanu? Zašto je važno uključiti civilno društvo? Zašto je regionalni pristup poboljšanju dobre uprave važan? U Beogradu će se 25. i […]

Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts