Predstavnici Ureda koordinatora za reformu javne uprave prisustvovali su u petak, 14.09.2018. godine radnom sastanku kojeg je u Sarajevu organizirala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA). Tema sastanka je bila prezentacija i diskusija na novi nacrt Strategije Regionalne škole za javnu upravu za period 2019-2024.

Podsjećamo, Regionalna škola za javnu upravu sa sjedištem u Danilovgradu je zajednička inicijativa zemalja Zapadnog Balkana i Europske komisije, a koje svoj rad kao međunarodna organizacija započela 2010. godine. ReSPA je utemeljena kao podrška u stvaranju odgovorne, efektivne i profesionalne državne službe u zemljama Zapadnog Balkana, te će to biti cilj i u narednom periodu.