U Banjaluci je jučer održan sastanak direktora Agencije za državnu upravu Republike Srpske, Aleksandra Radete i zamjenika koordinatora za reformu javne uprave, prof.dr. Ferida Otajagića sa saradnicima. Tema sastanka je bila unapređenje saradnje u procesu reforme javne uprave,  promocija istog procesa, te razmjena iskustava. Poseban akcenat je stavljen na proces usvajanja novog Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018 – 2022. godina, koji je ranije usaglašen, ali još uvijek nije usvojen od strane Vlade Republike Srpske i Vijeća ministara BiH.

„Saradnja sa Uredom koordinatora u procesu reforme javne uprave je uvijek bila dobra, te se nadamo da će ista i nastaviti u narednom periodu, a posebno bi trebalo razmisliti o više projekata koji uključuju izgradnju kapaciteta za specifične poslove“, kazao je Radeta.

Poseban osvrt na sastanku je  napravljen na reformske projekte koji su u toku ili će biti u narednom periodu implementirani.

„Mi, u Uredu koordinatora uvijek podstičemo projekte koji su bitni za naše partnere sa svih nivoa sa reformskog aspekta. Zbog toga nam je naročito drago kada kroz razgovore dobijemo inicijative od naših kolega, šta bi to moglo biti unapređeno u narednom periodu. Trenutno, svi projekti koji su ranije započeti trebaju da  se implementiraju nesmetano, a poseban ćemo akcenat staviti na nove projekte, kao i nove ideje koje bi trebale voditi do realizacije zacrtanih ciljeva iz novog Strateškog ovkira“, kazao je zamjenik koordinatora za reformu javne uprave, prof.dr. Otajagić.