Vijeće ministara usvojilo je danas, na 155. sjednici, Strateški okvir za reformu javne uprave u BiH od 2018. do 2022. godine, uz prihvaćenu korekciju Ministarstva finansija i trezora s ciljem efikasnijeg korištenja finansijskih sredstava.

Ovim je ispunjen još jedan cilj iz revidiranog Akcionog plana za realizaciju reformske agende, saopšteno je iz Vijeća ministara.

Usvajanje Strateškog okvira za reformu javne uprave je obaveza proistekla iz procesa pridruživanja u okviru kojeg je Evropska komisija, putem strategije proširenja i izvještaja o napretku BiH, naglasila potrebu usvajanja strategije BiH reforme javne uprave.

Strateški okvir je zasnovan na ključnim principima javne uprave koje je razvila SIGMA na zahtjev Evropske komisije.

Ovaj strateški dokument definiše ciljeve Vijeća ministara, vlada entiteta i Brčko distrikta u oblasti reforme javne uprave.

Na ovaj način želi se uspostaviti racionalnija, koherentnija, efikasnija i odgovornija javna uprava na svakom nivou upravne vlasti.

Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave će Vijeću ministara u roku, ne dužem od šest mjeseci, dostaviti Akcioni plan za sprovođenje ove strategije.