Grupa za komunikacije i upravljanje znanjem Programa jačanja javnih institucija u BiH u saradnji sa institucijom Ombudsmena za ljudska prava BiH organizirala je danas konferenciju za novinare povodom 28. septembra, Međunarodnog dana prava na pristup informacijama. Cilj konferencije je podizanje svijesti javnosti o pravu na slobodan pristup informacijama i podsticanje državnih institucija na što veću transparentnost i odgovornost prema građanima.
Jasminka Džumhur, Ombudsmenka za ljudska prava BiH osvrnula se na slobodan pristup informacijama u kontekstu slobode izražavanja i iskustva Institucije Ombudsmena u vezi sa primjenom Zakona o slobodi pristupa informacijama. „Građani se primarno interesuju za budžetska sredstva, javne nabavke i konkursne procedure u institucijama. Ombudsmani primjećuju da institucije pod izgovorom zaštite ličnih podataka i dalje uskraćuju informacije od javnog značaja“, kazala je Džumhur.
Mathias Mühle, rukovoditelj Programa jačanja javnih institucija kojeg provodi njemački GIZ podsjetio je na dosadašnje aktivnosti GIZ-a i namjeru daljeg pružanja potpore institucijama, ističući da je transparentnost vlade najbolji alat ne samo za sprječavanje korupcije, već i temelj za veće sudjelovanje građana u procesu odlučivanja.
Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave naglasio je da proaktivna objava informacija od javnog značaja direktno doprinosi ostvarivanju koncepta dobre uprave u BiH i vraća povjerenje javnosti u rad državnih institucija. „Sve informacije od javnog značaja pripadaju javnosti, a javni organi su samo u njihovom posjedu“, kazao je Ćuzulan.
Na konferenciji su predstavljene aktivnosti koje Grupa za komunikacije provodi kroz Programa jačanja javnih institucija u BiH. Jedna od njih je i izrada aplikacije za prikupljanje informacija o transparentnosti javnih institucija u BiH prema standardima koji su definirani. Namjera je pomoću aplikacije podstaći javne institucije na veću transparentnost rada i veću dostupnost podataka.Grupa je promovirala i publikaciju „Proaktivna transparentnost“ koja je dostupna na web lokaciji Proaktivna transparentnost brosura
Grupu za komunikacije Programa jačanja javnih institucija u BiH čine Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Agencija za statistiku BiH, Direkcija za evropske integracije i Ured koordinatora za reformu javne uprave. Program jačanja javnih institucija u BiH po nalogu Vlade SR Njemačke provodi Deutsche Gesellschaft fϋr Internationale Zusammenarbeit (GIZ).