Radionica za razvoj projekta „Javno privatno partnerstvo“

22/11/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru „Programa jačanja javnih institucija u BiH“ organizira inicijalnu radionicu za razvoj projekta „Javno privatno partnerstvo“ koja će biti održana u četvrtak, 22.11.2012. godine, u poslovnom centru UNITIC, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1 u Sarajevu, u […]

Javno-privatno partnerstvo će ojačati investicije u BiH

22/11/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru „Programa jačanja javnih institucija u BiH“ danas je u Sarajevu organizirao inicijalnu radionicu za razvoj projekta „Javno-privatno partnerstvo“. Projekat je iniciran u oblasti Javne finansije i zasnovan je na realizaciji ciljeva Revidiranog Akcionog plana 1 […]

Bolja saradnja i učinak vladinih generalnih sekretarijata

19/11/2012

U okviru projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I", koji implementira firma PROGECO u saradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u petak je u Sarajevu održana završna konferencija na kojoj je prezentiran tok projekta, rezultati, izlazna strategija projekta i njegov značaj u centralnim organima vlasti u […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću-faza II”

19/11/2012

      OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ  423-2-2-1-10/12   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Mubera Begić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/grad: Sarajevo – Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću-faza II”

19/11/2012

    OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 423-2-2-1-10/12   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Mubera Begić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/grad: Sarajevo – Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba Internet […]

ACCOUNT: Mreži pristupilo više od 130 članica

19/11/2012

Account.ba: Antikorupcijska mreža ACCOUNT koja funkcionira od 1. jula 2012. na današnjoj je Skupštini u Sarajevu dobila svoje upravljačke organe. Mreži je pristupilo više od 130 članica, predstavnika nevladinog sektora, javnih institucija u BiH, a njihov zajednički cilj bit će zagovaranje primjene ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije, te provođenje javne kampanje kako […]

Završna konferencija projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze I“

16/11/2012

Firma PROGECO, koja je implementirala projekat “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“, u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH organizira završnu konferenciju na kojoj će biti prezentiran tok projekta, postignuti rezultati, Izlazna strategija projekta i njegov značaj u centralnim organima vlasti u BiH. Konferencija će biti […]

Dom naroda PS BIH: finansijski izvještaj Fonda za RJU primljen k znanju

16/11/2012

www.parlament.ba : Na održanoj 20. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrani su revizorski izvještaji pojedinih institucija BiH za 2011. koja su imala revizorsko "mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta". Riječ je o Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Parlamentarne skupštine BiH, izvjestitelj Krunoslav Vrdoljak, te […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”

12/11/2012

  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ  423-2-2-1-9/12   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN   I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Kenan Avdagić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/Grad: Sarajevo – Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba Internet […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”

12/11/2012

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 423-2-2-1-9/12   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN   I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Kenan Avdagić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/Grad: Sarajevo – Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba Internet adresa […]

Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts