Radionica za razvoj projekta „Javno privatno partnerstvo“

22/11/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru „Programa jačanja javnih institucija u BiH“ organizira inicijalnu radionicu za razvoj projekta „Javno privatno partnerstvo“ koja će biti održana u četvrtak, 22.11.2012. godine, u poslovnom centru UNITIC, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1 u Sarajevu, u […]

Javno-privatno partnerstvo će ojačati investicije u BiH

22/11/2012

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru „Programa jačanja javnih institucija u BiH“ danas je u Sarajevu organizirao inicijalnu radionicu za razvoj projekta „Javno-privatno partnerstvo“. Projekat je iniciran u oblasti Javne finansije i zasnovan je na realizaciji ciljeva Revidiranog Akcionog plana 1 […]

Bolja saradnja i učinak vladinih generalnih sekretarijata

19/11/2012

U okviru projekta "Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I", koji implementira firma PROGECO u saradnji s Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u petak je u Sarajevu održana završna konferencija na kojoj je prezentiran tok projekta, rezultati, izlazna strategija projekta i njegov značaj u centralnim organima vlasti u […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću-faza II”

19/11/2012

      OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ  423-2-2-1-10/12   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Mubera Begić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/grad: Sarajevo – Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Obuka službenika za informisanje/odnose s javnošću-faza II”

19/11/2012

    OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 423-2-2-1-10/12   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Mubera Begić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/grad: Sarajevo – Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba Internet […]

ACCOUNT: Mreži pristupilo više od 130 članica

19/11/2012

Account.ba: Antikorupcijska mreža ACCOUNT koja funkcionira od 1. jula 2012. na današnjoj je Skupštini u Sarajevu dobila svoje upravljačke organe. Mreži je pristupilo više od 130 članica, predstavnika nevladinog sektora, javnih institucija u BiH, a njihov zajednički cilj bit će zagovaranje primjene ili unapređenje postojećih zakonskih rješenja u suzbijanju korupcije, te provođenje javne kampanje kako […]

Završna konferencija projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze I“

16/11/2012

Firma PROGECO, koja je implementirala projekat “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“, u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH organizira završnu konferenciju na kojoj će biti prezentiran tok projekta, postignuti rezultati, Izlazna strategija projekta i njegov značaj u centralnim organima vlasti u BiH. Konferencija će biti […]

Dom naroda PS BIH: finansijski izvještaj Fonda za RJU primljen k znanju

16/11/2012

www.parlament.ba : Na održanoj 20. sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrani su revizorski izvještaji pojedinih institucija BiH za 2011. koja su imala revizorsko "mišljenje s rezervom uz isticanje predmeta". Riječ je o Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Parlamentarne skupštine BiH, izvjestitelj Krunoslav Vrdoljak, te […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”

12/11/2012

  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ  423-2-2-1-9/12   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN   I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Kenan Avdagić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/Grad: Sarajevo – Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba Internet […]

Obavještenje o nabavci: projekat “Izgradnja kapaciteta za borbu protiv korupcije u strukturama državne službe u BiH”

12/11/2012

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI BROJ 423-2-2-1-9/12   Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN   I.1. Podaci o ugovornom organu Naziv: Kancelarija koordinatora za reformu javne uprave Kontakt osobe: Mirnesa Hodžić i Kenan Avdagić Adresa: Vrazova 9 Poštanski broj: 71000 Općina/Grad: Sarajevo – Centar Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj: 4200334950020 Telefon: 033565760 Faks: 033565761 Elektronska pošta (e-mail): parco.office@parco.gov.ba Internet adresa […]

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
May0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts