Firma PROGECO, koja je implementirala projekat “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“, u saradnji sa Uredom koordinatora za reformu javne uprave u BiH organizira završnu konferenciju na kojoj će biti prezentiran tok projekta, postignuti rezultati, Izlazna strategija projekta i njegov značaj u centralnim organima vlasti u BiH.

Konferencija će biti održana 16.11.2012. godine (petak) u 11.30 sati u hotelu Holiday Inn u Sarajevu. Izjave za medije predviđene su u 13 sati, dok fotoreporteri i kamermani mogu na početku zabilježiti događaj.

Cilj projekta “Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – Implementacija faze I“ je osposobiti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, entitetske vlade i Vladu Brčko ditrikta BiH da izgrade sistem za planiranje, kreiranje i upravljanje politikama na koherentan i usklađen način, razviju modernu strukturu, kapacitete i procedure upravljanja politikama i unaprijede međuvladinu saradnju i učinak centralnih vladinih organa.

Projekat će osigurati uspostavu funkcionalnih mehanizama za koordiniranje između države i entiteta na zakonodavnom i tehničkom nivou.