Фирма ПРОГЕЦО, која је имплементирала пројекат “Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И“, у сарадњи са Уредом координатора за реформу јавне управе у БиХ организира завршну конференцију на којој ће бити презентиран ток пројекта, постигнути резултати, Излазна стратегија пројекта и његов значај у централним органима власти у БиХ.

Конференција ће бити одржана 16.11.2012. године (петак) у 11.30 сати у хотелу Холидаy Инн у Сарајеву. Изјаве за медије предвиђене су у 13 сати, док фоторепортери и камермани могу на почетку забиљежити догађај.

Циљ пројекта “Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И“ је оспособити Вијеће министара Босне и Херцеговине, ентитетске владе и Владу Брчко дитрикта БиХ да изграде систем за планирање, креирање и управљање политикама на кохерентан и усклађен начин, развију модерну структуру, капацитете и процедуре управљања политикама и унаприједе међувладину сарадњу и учинак централних владиних органа.

Пројекат ће осигурати успоставу функционалних механизама за координирање између државе и ентитета на законодавном и техничком нивоу.