Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH, u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru „Programa jačanja javnih institucija u BiH“ organizira inicijalnu radionicu za razvoj projekta „Javno privatno partnerstvo“ koja će biti održana u četvrtak, 22.11.2012. godine, u poslovnom centru UNITIC, ul. Fra Anđela Zvizdovića 1 u Sarajevu, u periodu od 09:00 – 16:00 časova.

Radionica je organizirana za članove Nadzornog tima za oblast Javne finansije, te predstavnike Ministarstvo finansija i trezora BiH, Ministarstvo finansija RSa, Federalno ministarstvo finansija, Direkcija za finansije BD, Ministarstvo vanjske trgovine, DEI, Komisije za koncesije BiH, FBiH, RSa, Komisije za JPP BD, Agencija za javne nabavke, poslovna zajednica, Vanjskotrgovinska komora BiH

Projekat je iniciran u oblasti Javne finansije i zasnovan na realizaciji ciljeva Revidiranog Akcionog plana 1, i to:

  • JF 6.1 Pristupiti sistemu razvoja javno-privatnog partnerstva kao jednog od mogućih finansijskih instrumenata koji bi mogao pospješiti ili rasteretiti javnu potrosnju i ojačati investicije

Upravni Odbor Fonda za reformu javne uprave je, na svojoj 25. sjednici održanoj 17.02.2012. godine u Banjaluci, donio zaključak u usvajanju liste prioritetnih projekata po reformskim oblastima za finansiranje iz Fonda, a u svrhu realizacije ciljeva Revidiranog Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH. U skladu sa navedenim zaključkom, iz ukupne liste izdvojeni su prioritetni projekti za 2012. godinu, među kojima je i projekat „Javno privatno partnerstvo“.