Уред координатора за реформу јавне управе у БиХ, у сарадњи са Њемачким друштвом за међународну сарадњу (ГИЗ), а у оквиру „Програма јачања јавних институција у БиХ“ организира иницијалну радионицу за развој пројекта „Јавно приватно партнерство“ која ће бити одржана у четвртак, 22.11.2012. године, у пословном центру УНИТИЦ, ул. Фра Анђела Звиздовића 1 у Сарајеву, у периоду од 09:00 – 16:00 часова.

Радионица је организирана за чланове Надзорног тима за област Јавне финансије, те представнике Министарство финансија и трезора БиХ, Министарство финансија РСа, Федерално министарство финансија, Дирекција за финансије БД, Министарство вањске трговине, ДЕИ, Комисије за концесије БиХ, ФБиХ, РСа, Комисије за ЈПП БД, Агенција за јавне набавке, пословна заједница, Вањскотрговинска комора БиХ

Пројекат је инициран у области Јавне финансије и заснован на реализацији циљева Ревидираног Акционог плана 1, и то:

  • ЈФ 6.1 Приступити систему развоја јавно-приватног партнерства као једног од могућих финансијских инструмената који би могао поспјешити или растеретити јавну потросњу и ојачати инвестиције

Управни Одбор Фонда за реформу јавне управе је, на својој 25. сједници одржаној 17.02.2012. године у Бањалуци, донио закључак у усвајању листе приоритетних пројеката по реформским областима за финансирање из Фонда, а у сврху реализације циљева Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ.

У складу са наведеним закључком, из укупне листе издвојени су приоритетни пројекти за 2012. годину, међу којима је и пројекат „Јавно приватно партнерство“.